Pobierz bezpłatnie

HARMONOGRAM działań
Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich

Już 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające Standardy Ochrony Małoletnich w oświacie. Jest to zmiana systemowa mająca na celu zabezpieczenie praw najmłodszych. Przepisy zakładają wprowadzenie jasnych i spójnych standardów postępowania na wypadek krzywdzenia dzieci m.in. w jednostkach oświatowych.

Szkoły mają obowiązek wprowadzenia standardów najlepiej już od 15 lutego 2024 r. W praktyce jednak mają na to czas do 15 sierpnia 2024 r. Po tej dacie rozpoczną się kontrole organu prowadzącego, kuratora oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeśli chcesz wiedzieć:
  • Jakie działania należy podjąć w celu opracowania nowych standardów
  • Jak rozplanować kolejne etapy wdrożenia standardów ochrony małoletnich w Twojej placówce
  • Jak podzielić proces przygotowania dokumentów i wyznaczyć osoby odpowiedzialne
  • Jak wyznaczyć terminy realizacji, aby zdążyć wdrożyć nowe zasady na czas
harmonogram działań, który pomoże Ci sprawnie zaplanować wdrożenie nowych zasad zapewniających bezpieczeństwo uczniów oraz kadry w Twojej placówce.
Write your awesome label here.
Warsztaty online

Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

Jak opracować i wdrożyć nowe obowiązki w 2024 r.
oparte na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Termin:

   12 marca 2024r.
  godz. 10.00 - 15.00
Write your awesome label here.