Pobierz bezpłatnie

Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły

Jeśli chcesz wiedzieć:
  • Jak zaplanować zasady postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo w szkole
  • Kto odpowiada za stosowanie poszczególnych elementów procedury i jaka jest tego podstawa prawna
  • Jaki jest zakres odpowiedzialności Dyrektora, a jaki Nauczyciela i rady pedagogicznej
  • Kto odpowiada za wyjaśnienie okoliczności zdarzenia
  • W jakich sytuacjach konieczne jest zawiadomienie Policji lub sądu rodzinnego
9-stronicową procedurę gotową do wdrożenia w Twojej placówce, aby mieć pewność, że przyjęte są właściwe i zgodne z aktualnym prawem zasady zapewniające bezpieczeństwo uczniów oraz kadry.
Write your awesome label here.
Warsztaty online

Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

Jak opracować i wdrożyć nowe obowiązki w 2024 r.
oparte na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Termin:

  1 lutego 2024 r.
  godz. 10.00 - 15.00
Write your awesome label here.