Transmisja online Konferencji

17 czerwca 2023  |  9.00 - 18.00

Współczesna Dietetyka o powikłaniach otyłości

Najnowsze rekomendacje i zalecenia w zakresie dietoterapii chorób będących następstwem otyłości

Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.

OTYŁOŚĆ

to nie tylko nadmiar tkanki tłuszczowej

OTYŁOŚĆ

to nie tylko defekt estetyczny

OTYŁOŚĆ

to poważna choroba z 200 powikłaniami

Według badań Światowej Federacji Otyłości, w 2035 roku co czwarta osoba na świecie będzie zmagać się z chorobą otyłościową. Coraz częściej problem dotyczy także dzieci; w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat trzykrotnie wzrosła liczba młodych z nadwagą. Natomiast dane NFZ dotyczące osób dorosłych wskazują, że obecnie 68 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet ma nadmierną masę ciała. Na otyłość choruje zaś już 15,4 proc. dorosłych mężczyzn i 15,2 proc. dorosłych kobiet, czyli ok. 8 milionów osób (dane NIZP-PZH).

O
tyłość to choroba przewlekła o złożonych uwarunkowaniach, która charakteryzuje się tendencją do nawrotów i nie ustępuje samoistnie. Ponadto, baania potwierdzają, że choroba otyłościowa skutkuje aż 200 zaburzeniami i powikłaniami takimi, jak cukrzyca typu 2, zaburzenia kardiologiczne oraz zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych.

ROLA DIETETYKA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM
leczącym pacjenta z otyłością

Algorytm leczenia otyłości uwzględnia w pierwszej kolejności działania dietetyczne, modyfikację stylu życia, dalej leczenie farmakologiczne, a w niektórych przypadkach także leczenie operacyjne.

Jednocześnie podstawowym celem leczenia choroby otyłościowej jest redukcja masy ciała oraz zmniejszenie ryzyka występowania powikłań otyłości, jak i terapia zaburzeń metabolicznych oraz zapobieganie ponownemu wzrostowi masy ciała.

Stąd, wyjściową metodą leczenia w terapii otyłości jest leczenie niefarmakologiczne, czyli właściwie dobrana dieta, która uwzględnienia indywidualne cechy metaboliczne pacjenta oraz schorzenia towarzyszące. Także w sytuaji włączenia terapii farmakologicznej, postępowanie niefarmakoogiczne nadal ma zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych interakcji żywność – lek. Istotną rolę w zespole terapeutycznym pełni dietetyk również w przypadku leczenia operacyjnego – w procesie prehabilitacji bariatrycznej, jak i wsparciu dietetycznym pacjentów po zabiegu.

KONFERENCJA

Waga niniejszego problemu oraz niekwestionowana rola dietetyka w procesie leczenia otyłości i jej powikłań, skłoniły nas do dedykowania w całości tegorocznej konferencji niniejszemu tematowi. Zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów-praktyków na co dzień pracujących z pacjentami z chorobą otyłościową, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie dostarczy Uczestnikom najwyższej jakości wiedzę, czego potwierdzeniem jest patronat nad wydarzeniem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktorka naczelna magazynu Współczesna Dietetyka
Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktorka naczelna magazynu
Współczesna Dietetyka
   Zobacz certyfikat
 • Wydarzenie certyfikowane

  Nasza konferencja spełnia standardy etyczne wynikające z kodeksu dobrych praktyk INFARMA

Ogólnopolska Konferencja

Współczesna Dietetyka o powikłaniach otyłości

Najnowsze rekomendacje i zalecenia w zakresie dietoterapii chorób będących następstwem otyłości

   Termin: 17 czerwca 2023

   Godziny: 9.00-18.00

MIEJSCE

BusinessWell | Centrum Usług dla Biznesu
Poznań, ul. Polska 15

Grono prelegentów

Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Lekarz, internista, gastroenterolog, wieloletni ekspert ds. żywienia, aktywności fizycznej i otyłości WHO, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Prof. dr n. med.

Paweł Bogdański

Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, certyfikowany lekarz lipidolog, Narodowy Specjalista Leczenia Otyłości Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym. Kierownik Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Redaktor Naczelny Forum Zaburzeń Metabolicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Autor ponad 300 publikacji naukowych z dziedziny otyłości, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego.

Dr hab. n. med.

Monika Szulińska

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, sekretarz i jeden z założycieli PTLO, klinicystka zajmująca się leczeniem otyłości od 20 lat. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. Współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego. Wykładowca, aktywny uczestnik programów edukacyjnych i badawczych zarówno dla pacjentów jak i specjalistów.
Dr n. o zdrowiu

Matylda Kręgielska-Narożna

Dietetyk kliniczny, promotor zdrowia. Adiunkt w Katedrze Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. W codziennej praktyce zajmuje się poradnictwem dietetycznym. Udziela kompleksowych porad żywieniowych w nadwadze, otyłości (w tym w czasie farmakoterapii oraz przed i po operacjach bariatrycznych), nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach metabolicznych. W praktyce łączy współczesną wiedzę akademicką i umiejętności psychodietetyczne. Konsultacje dietetyczne oparte są na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Dr n. med. i o zdrowiu

Agnieszka Surwiłło-Snarska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW ze specjalizacją dietetyka oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka. Pracuje jako dietetyk w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Członkini Szpitalnego Zespołu Żywieniowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu.
Dr n. med.

Magdalena Jodkiewicz

Absolwentka kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na SGGW w Warszawie. Ukończyła Polską Szkołę Żywienia i Metabolizmu oraz kurs dla zespołów żywieniowych organizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując jako dietetyk kliniczny w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, a obecnie pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia publicznego PZH - Państwowym Instytucie Badawczym.
Dr

Maria Brzegowy

Dietetyk i specjalista żywienia klinicznego. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim: chirurgia bariatryczna, wsparcie żywieniowe w chorobach nowotworowych, żywienie do- oraz pozajelitowe. Nauczyciel akademicki, dietetyk Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie, członek Zespołu Żywieniowego Szpitala.
Dr n. farm.

Joanna Pieczyńska

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Swoje zainteresowania poszerzała na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych w specjalności Bromatologia. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. V-ce Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału wrocławskiego. Członek Towarzystwa Psychodietetyki.
Prof. dr hab. inż.

Monika Bronkowska

Na co dzień jest naukowcem i wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorką wielu publikacji i monografii naukowych, książek popularno-naukowych, recenzentem i promotorem prac dyplomowych. Jest członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest praktykującym dietetykiem i edukatorem w Poradni Dietetycznej - Akademia Diety.
Mgr

Natalia Szupryczyńska

Dietetyk, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka i asystent w Zakładzie Biochemii Żywienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk w Krajowym Centrum  Hipercholesterolemii Rodzinnej. Wykładowca w WSZ w Gdańsku oraz edukator żywieniowy współpracujący ze Stowarzyszeniami i Fundacjami. Szczególnie interesuje się witaminami, dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, chorobach nerek i żywieniem ciężarnych.
Dr n. o zdrowiu

Angelika Staszewska

Wykładowca akademicki, specjalistka w zakresie psychodietetyki i promocji zdrowia, z tytułem MBA dla kadr medycznych. Kierownik merytoryczny kierunku Psychodietetyka na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu SWPS. Założycielka Poradni Psychodietetyki. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów. Koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z obszaru zdrowia.
Dr n. biol. med.

Patrycja Szachta

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.
Mgr

Katarzyna Kałaska

Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku dietetyka. W zakresie jej największych zainteresowań zawodowych  znajduje się poradnictwo żywieniowe w chorobach autoimmunizacyjnych, alergiach i zaburzeniach mikroflory jelitowej. Współpracując z pacjentami w gabinecie, na szkoleniach czy warsztatach zazwyczaj zachęca do metody małych kroków, które długofalowo dają największe efekty zdrowotne. Obecnie pracuje jako Starsza Specjalistka ds. żywienia w Nestlé Polska S.A. gdzie wspiera m.in. programy edukacyjne dla pracowników oraz realizuje prace nad profilem żywieniowym produktów Nestlé i komunikacją związaną z produktem.
Mgr

Aleksandra Zator

Absolwentka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Dietetyk Kliniczny, Psychodietetyk, Trener Osobisty oraz Coach. Ciągle poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności z zakresu żywienia człowieka. Odbyła również staż w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu oraz ukończyła Studium Dietetyczne w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi własny gabinet dietetyczny oraz jest ekspertem w MyBestPharm.

Koncepcja wydarzenia

Wydarzenie jest certyfikowane.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Empty space, drag to resize

Praktyka

Konferencja ma charakter szkoleniowo-warsztatowy wyłącznie w formule stacjonarnej.

Networking

Celujemy w maksymalizację praktycznego wymiaru spotkania, podczas którego Uczestnicy wezmą udział w eksperckich wystąpieniach oraz poznają, a nawet wypróbują branżowych nowinek dostępnych w przestrzeni networkingowej.

Integracja

Tym razem spotykamy się w dedykowanej dla nas przestrzeni biznesowej Business WELL, która sprzyja zbieraniu doświadczeń zarówno w aspekcie edukacyjnym, jak i integracyjnym oraz rekreacyjnym.

Program Konferencji

Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

1.

Dlaczego ciągle przegrywamy z otyłością?

   Dowiesz się:

 • Jakie są przyczyny narastania epidemii otyłości?
 • Kto jest odpowiedzialny za otyłość?
 • Czy istnieje recepta na zwalczanie otyłości?

   W programie:

 • Metody na powstrzymanie epidemii otyłości.
 • Rola państwa w przeciwdziałaniu otyłości.
 • Prawne aspekty związane z odpowiedzialnością za otyłość u dzieci.
 • Koszty społeczne i ekonomiczne otyłości.
Prof. dr n. med.

Paweł Bogdański

Dr hab. n. med.

Monika Szulińska

2.

Farmakoterapia w leczeniu choroby otyłościowej

   Dowiesz się:

 • Jakie grupy leków do leczenia otyłości rekomenduje Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości?
 • Która grupa leków i dlaczego jest rekomendowana w leczeniu otyłości u chorych z zespołem metabolicznym?
 • Dlaczego farmakoterapia jest kluczowym elementem leczenia choroby otyłościowej?

   W programie:

 • Zalecenia PTLO w zakresie farmakoterapii
 • Mechanizmy działania leków e leczeniu choroby otyłościowej
 • Najczęstsze działania niepożądane, z którymi zmagają się na co dzień pacjenci
 • Interakcje żywność – lek istotne w dietoterapii otyłości i chorób współistniejących
Dr n. o zdrowiu

Matylda Kręgielska-Narożna

3.

Niefarmakologiczne metody leczenia choroby otyłościowej

   Dowiesz się:

 • Jak wyglądają najnowsze polskie zalecenia dotyczące terapii żywieniowej choroby otyłościowej?
 • Jakie stawiać cele i jakie tempo redukcji masy ciała będzie wskazane?
 • Jaki model żywienia będzie najbardziej korzystny dla pacjenta w czasie terapii, w zależności od towarzyszących zaburzeń metabolicznych?
 • Jak zapewnić wsparcie żywieniowe w czasie farmakoterapii oraz niwelować jej skutki uboczne?

   W programie:

 • Zalecenia w żywieniowej terapii choroby otyłościowej wg PTLO
 • Modele żywieniowe w leczeniu choroby otyłościowej
 • Wsparcie żywieniowe  pacjentów w czasie farmakoterapii choroby otyłosciowej
 • Suplementy diety w terapii wspomagającej leczenie choroby otyłościowej
Mgr

Natalia Szupryczyńska

4.

Niefarmakologiczne zapobieganie i leczenie zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego

   Dowiesz się:

 • Jak zaplanować strategię żywieniową u pacjentów z otyłością i współistniejącymi zaburzeniami lipidowymi oraz nadciśnieniem tętniczym?

   W programie:

 • Zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze - najnowsze rekomendacje i badania
 • Rozpoznawanie zaburzeń profilu lipidowego - czym właściwie są lipoproteiny i na co zwrócić uwagę w badaniach laboratoryjnych
 • Nutraceutyki i suplementy diety - które są bezpieczne i skuteczne we wspomaganiu terapii w zaburzeniach lipidowych
 • Kwasy omega-3 w leczeniu hipertriglicerydemii i chorób sercowo-naczyniowych
 • Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów we krwi i nadciśnienia tętniczego
 • Szczegółowe zalecenia żywieniowe w przypadku zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego
Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

5.

Znaczenie otyłości w prewencji chorób przewodu pokarmowego i ich leczeniu

   Dowiesz się:

 • Jak otyłość powoduje choroby przewodu pokarmowego?
 • Czy redukcja masy ciała może zwiększyć skuteczność leczenia chorób przewodu pokarmowego?
 • Jakich konsultacji potrzebuję gastroenterolog w leczeniu pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, którzy maja otyłość?

   W programie:

 • Zaburzenia metaboliczne w otyłości prowadzące do rozwoju chorób przewodu pokarmowego.
 • Korzyści z redukcji masy ciała w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.
 • Współpraca gastroenterologa z innymi specjalistami w leczeniu chorych z chorobami przewodu pokarmowego z otyłością.
 • Objawy gastrologiczne w chorobach poza przewodem pokarmowym związane z otyłością.
Dr n. farm.

Joanna Pieczyńska

6.

Strategie żywieniowe u pacjentów z otyłością i chorobą refluksową,  metaboliczną chorobą stłuszczeniową wątroby oraz zespołem jelita nadwrażliwego

   Dowiesz się:

 • Dlaczego otyłość jest jednym z czynników ryzyka GERD, MAFLD i IBS?
 • Czym różnią się zespoły przełykowe i pozaprzełykowe w GERD?
 • Czy MAFLD i NAFLD to to samo?
 • Jak połączyć dietę redukcyjną z zaleceniami żywieniowymi w GERD, MAFLD i IBS?
 • Kiedy pacjent z otyłością i GERD i MAFLD powinien rozważyć operację bariatryczną?

   W programie:

 • Strategie żywieniowe w leczeniu GERD, MAFLD i IBS w zależności od stopnia otyłości.
 • Niedobory żywieniowe wynikające z farmakoterapii GERD.
 • Znaczenie probiotyoterapii w GERD, MAFLD i IBS.
Prof. dr hab. inż.

Monika Bronkowska

7.

Kluczowe czynniki sukcesu w leczeniu cukrzycy typu 2 i insulinooporności współistniejących z otyłością

   Dowiesz się:

 • Jak wyglądają kompleksowe strategie dietoterapii zalecane w cukrzycy, stanie przedcukrzycowym i insulinooporności u pacjentów z otyłością?

   W programie:

 • Otyłość - choroba interdyscyplinarna.
 • Otyłość - insulinooporność - cukrzyca typu 2.
 • Otyłość a cukrzyca - problemy terapeutyczne.
 • Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z cukrzycą i/lub insulinoopornością według aktualnych wytycznych.
 • Najistotniejsze elementy dietoterapii pacjenta z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością.
 • Na jakie składniki odżywcze powinniśmy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów z cukrzycą i/lub insulinopornością.
 • Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy.
 • Suplementy diety w terapii wspomagającej leczenie cukrzycy t.2 i/lub insulinooporność.
Dr n. biol. med.

Patrycja Szachta

8.

Apetyt na bakterie? Czy mikrobiom kształtuje apetyt Twoich pacjentów?

   Dowiesz się:

 • Co robią dla nas bakterie jelitowe i jak korzystnie modulować funkcjonowanie mikrobiomu?
 • Czy bakterie jelitowe mogą być generatorem nadwagi i otyłości?
 • Czy to możliwe, aby Twój mikrobiom kształtował Twój apetyt?
 • Czy istnieją „magiczne” probiotyki na odchudzanie?

   Dowiesz się:

 • Omówienie funkcji mikrobiomu jelitowego ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do nadwagi i otyłości?
 • Informacje na temat najnowszych trendów w probiotykoterapii wpierającej leczenie otyłości?
Dr n. med.

Magdalena Jodkiewicz

Patronat

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

9.

Otyłość u chorego z nowotworem złośliwym cz. 1 - profilaktyka

   Dowiesz się:

 • Czy otyłość wpływa na ryzyko zachorowania na nowotwór?
 • Czy istnieją produkty onkogenne?
 • Czy otyłość wpływa na przebieg leczenia onkologicznego i rokowania pacjenta?
 • Czy otyłość ma znaczenie u chorych poddanych zabiegom chirurgicznym z powodu nowotworu złośliwego?

   W programie:

 • Najnowsza epidemiologia zachorowań na nowotwory (mężczyźni, kobiety).
 • Model żywienia w profilaktyce w otyłości w kontekście choroby nowotworowej.
 • Żywieniowe czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory.
 • Rola aktywności fizycznej w profilaktyce nowotworów.
Dr n. med. i o zdrowiu

Agnieszka Surwiłło-Snarska

Patronat

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

10.

Otyłość u chorego z nowotworem złośliwym cz. 2 - leczenie

   Dowiesz się:

 • Czy osoba chora na raka może się odchudzać?
 • Jak postępować z pacjentem otyłym z rozpoznaniem onkologicznym?
 • Czy w trakcie terapii onkologicznej pacjent otyły może włączyć aktywność fizyczną?
 • Jak praktycznie wygląda opieka dietetyczna nad chorym otyłym z nowotworem złośliwym?

   W programie:

 • Badania wykonywane chorym onkologicznym kwalifikowanym do diet redukcyjnych.
 • Wskazania do suplementacji u chorych onkologicznych stosujących dietę redukcyjną.
 • Praktyczne elementy diet redukcyjnych proponowanych pacjentom onkologicznym.
Dr

Maria Brzegowy

11.

Opieka dietetyczna pacjenta otyłego leczonego chirurgicznie - operacja bariatryczna

   Dowiesz się:

 • Jakie następstwa żywieniowe ma operacja bariatryczna?
 • Czy pacjent z otyłością może być jednocześnie niedożywiony?
 • Suplementacja po operacji - dlaczego jest konieczna bez względu na rodzaj interwencji chirurgicznej?
 • Multidyscyplinarne podejście do leczenia - dlaczego i w jaki sposób?

   W programie:

 • Najważniejsze zmiany w diecie pacjenta po operacji bariatrycznej.
 • Charakterystyka podstawowej suplementacji po interwencji.
 • Najczęstsze problemy pacjenta bariatrycznego.
 • Follow-up pacjenta - propozycja prowadzenia.
Mgr

Katarzyna Kałaska

12.

Plant-based diet - czy to lek na całe zło?

   Dowiesz się:

 • Którzy pacjenci mogą być zainteresowani koncepcją diety roślinnej?
 • Czy dostępne roślinne zamienniki mięsa odpowiadają na ich potrzeby?

   W programie:

 • Założenia diety planetarnej jako rekomendowanego modelu żywienia.
 • Dlaczego warto sięgać po produkty plant-based.
 • Roślinne zamienniki mięsa – zastosowanie w codziennych posiłkach.
Dr n. o zdrowiu

Angelika Staszewska

13.

Rola psychodietetyka w leczeniu otyłości

   Dowiesz się:

 • W jaki sposób psychologiczne oraz społeczno-kulturowe czynniki wpływają na ryzyko otyłości?
 • W jaki sposób pracować z pacjentem z otyłością żeby budować zdolność samoregulacji i zmiany nawyków oraz konstruktywnie przeformułować własne przekonania?

   W programie:

 • Psychologiczne zasoby sprzyjające zdrowiu.
 • Dlaczego tak trudno schudnąć?
 • Interwencje w redukcji masy ciała - ujęcie psychodietetyczne.
 • Rodzaje i znaczenie motywacji w procesie odchudzania.
 • Emocje i stres w procesie odchudzania.
Mgr

Aleksandra Zator

14.

Otyłość, a programowanie stwardnienia rozsianego?

   Dowiesz się:

 • Jakie są czynniki środowiskowe w epidemiologii stwardnienia rozsianego?
 • Z czym na co dzień zmaga się osoba z SM?
 • Czy otyłość wpływa na wystąpienie stwardnienia rozsianego?
 • Na które witaminy należy zwrócić szczególną uwagę w SM?
 • Jaka dieta jest najlepsza w tej jednostce chorobowej?
 • Jak modelować zachowania zdrowotne w SM?

   W programie:

 • Patogeneza w stwardnieniu rozsianym.
 • Objawy w stwardnieniu rozsianym z jakim zmagają się pacjenci.
 • Wskazanie potencjalnych przyczyn SM
 • Hiperhomocysteinemia.
 • Poszczególne witaminy i ich wpływ na stwardnienie rozsiane.
 • Sposób myślenia i jego wpływ na przebieg choroby.
 • Przegląd diet polecanych w SM.

Patronat

Konferencja pod honorowym patronatem
Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Write your awesome label here.

Uczestnicy

Do udziału w Konferencji zapraszamy dietetyków oraz lekarzy, w szczególności lekarzy POZ, którym zależy na przełożeniu najnowszych rekomendacji w zakresie terapii choroby otyłościowej na codzienną praktykę zawodową.

Bilety

Bilet stacjonarny

*zł 159 netto
195,57 brutto
*Wyprzedane
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet powitalny
 • Poczęstunek kawowy
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Możliwość rezygnacji do 30 dni przed Konferencją

Bilet online    

*zł 159 netto
195,57 brutto
Nie udało Ci się zakupić biletu stacjonarnego? Możesz być z nami online  
*Oferta bezzwrotna
 • Dostęp do transmisji na żywo z wszystkich wykładów w dniu Konferencji
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo