Nowe rekomendacje, wytyczne i praktyczne postępowanie

Zespół metaboliczny okiem lekarza i dietetyka

 • Certyfikowany kurs warsztatowy
Cena netto: PLN 398,37
Specjalistyczny kurs dokształcający dla dietetyków oraz lekarzy POZ, podczas którego omówimy najnowsze wytyczne towarzystw medycznych z 2022 roku w zakresie zespołu metabolicznego i przełożymy je na aktualne strategie postępowania dietetycznego w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego.
 • Dostęp na 90 dni
 • 17 lekcji
 • 4 godziny wideowykładów
 • 19 materiałów tekstowych (schematów, publikacji, prezentacji)
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • 15 pytań testowych
Write your awesome label here.
Kurs został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków
Zespół metaboliczny rozumiany jako współistnienie otyłości wraz z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej i/lub nadciśnieniem tętniczym, dotyka już 33% kobiet oraz 39% mężczyzn w Polsce. Występowanie u pacjenta ZM znacząco wpływa na wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego, które jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce (NIZP-PZH 2020).

Celem niniejszego kursu jest nabycie umiejętności pracy z pacjentem z zespołem metabolicznym oraz skuteczne wsparcie leczenia farmakologicznego poprzez odpowiednio dobrane metody niefarmakologiczne.
 • Czego nauczysz się podczas kursu:

  • rozpoznawać u pacjenta zespół metaboliczny, aby wspomóc go w zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego
  • dopasować model żywieniowy w zależności od składowych ZM
  • opracować elementy dietoterapii tak, aby uniknąć
  • interakcji z lekami stosowanymi przy ZM interpretować wyniki badań i monitorować efekty dietoterapii
  • suplementować osobę z ZM w zależności od występujących składowych zespołu
  • dopasować strategię postępowania dietetycznego w przypadku decyzji o chirurgicznym leczeniu otyłości

Ten kurs obejmuje:

Dni dostępu

Lekcji

Godziny wykładów video

Materiałów tekstowych

Certyfikat ukończenia kursu

Pytań testowych

Patronat honorowy

Partnerzy

Prowadzące

Dr n. o zdrowiu

Matylda Kręgielska-Narożna

Dietetyk kliniczny, promotor zdrowia. Adiunkt w Katedrze Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. W codziennej praktyce zajmuje się poradnictwem dietetycznym. Udziela kompleksowych porad żywieniowych w nadwadze, otyłości (w tym w czasie farmakoterapii oraz przed i po operacjach bariatrycznych), nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach metabolicznych. W praktyce łączy współczesną wiedzę akademicką i umiejętności psychodietetyczne. Konsultacje dietetyczne oparte są na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Write your awesome label here.
Dr hab. n. med.

Monika Szulińska

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, sekretarz i jeden z założycieli PTLO, klinicystka zajmująca się leczeniem otyłości od 20 lat. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. Współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego. Wykładowca, aktywny uczestnik programów edukacyjnych i badawczych zarówno dla pacjentów jak i specjalistów.
Write your awesome label here.

Program kursu

01. Rola otyłości w zespole metabolicznym

W tej części kursu poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące zespołu metabolicznego oraz roli otyłości w jego powstawaniu. Prezentujemy również analizę wpływu zespołu metabolicznego na powikłania sercowo naczyniowe.
Najważniejsze zagadnienia w tej części:
 • Zespół metaboliczny - czy istotne jest jego wyodrębnienie?
 • Patomechanizm powstawania zespołu metabolicznego
 • Główne składowe zespołu metabolicznego
 • Rozpowszechnienie występowania Zespołu Metabolicznego
 • Wpływ nadmiaru tkanki tłuszczowej na występowanie powikłań otyłości

02. Fenotypy otyłości a zespół metaboliczny

W tej lekcji poznasz charakterystykę najważniejszych fenotypów otyłości oraz ich powiązania z zespołem metabolicznym.
 • Charakterystyka fenotypu TOFI
 • Charakterystyka fenotypu FOTI
 • Charakterystyka fenotypu MONW
 • Powiązanie fenotypów otyłości z zespołem metabolicznym
 • Czy pacjent z prawidłową masą ciała może mieć ZM a osoba z otyłością może go nie mieć?

03. Kryteria rozpoznania ZM. Cukrzyca i dyslipidemia

W lekcji trzeciej poznasz najważniejsze kryteria rozpoznania Zespołu Metabolicznego. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat roli cukrzycy i aterogennej dyslipidemii jako składowych zespołu metabolicznego.
Najważniejsze zagadnienia:
 • Kryteria rozpoznania ZM
 • Kryteria rozpoznania cukrzycy
 • Objawy sugerujące hiperglikemię i grupy ryzyka cukrzycy
 • Definicja aterogennej dyslipidemii
 • Lipoproteiny, a zespół metaboliczny
 • Wtórne przyczyny hipertriglicerydemi
 • Leczenie aterogennej dyslipidemii

04. Składowe Zespołu Metabolicznego a ryzyko rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych

W tej części kursu poznasz charakterystykę najczęstszych chorób współwystępujących z zespołem metabolicznym. Dowiesz się jakie są kryteria rozpoznania poszczególnych składowych i jakie jest ich powiązanie z zespołem metabolicznym.
 • Które i ile chorób współistniejących świadczy o występowaniu ZM?
 • Nadciśnienie tętnicze - kryteria rozpoznania i leczenie
 • MAFLD jako składowa ZM
 • Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową-definicja, rozpoznanie
 • Obturacyjny bezdech senny jako element ZM
 • PCOS a ZM
 • Składowe ZM a ryzyko powstania powikłań sercowo-naczyniowych

05. Algorytm diagnostyczny a farmakoterapia

W tej części zdobędziesz wiedzę z zakresu algorytmu diagnostycznego zespołu metabolicznego. Ponadto poznasz najważniejsze strategie postępowania farmakologicznego w poszczególnych składowych ZM.
 • Kryteria – badania – ocena. W jaki sposób interpretować wyniki badań wstępnych i monitorować efekty terapii?
 • Najważniejsze cele terapeutyczne w ZM
 • Jak wygląda algorytm terapeutyczny w zależności od składowych ZM?

06. Podstawy pracy dietetyka z pacjentem z ZM

W tej części dowiesz się jakie są podstawowe strategie i cele  pracy dietetyka z pacjentem z Zespołem Metabolicznym.
 • Otyłość i nadwaga w świetle rekomendacji i badań
 • Zalecenia w leczeniu pacjentów żywieniowych chorujących na otyłość
 • Schemat pracy z pacjentem w czasie terapii żywieniowej
 • Aktywność fizyczna jako element strategii niefarmakologicznego leczenia ZM

07. Modele żywieniowe w cukrzycy i stanie przedcukrzycowym

Podczas tej lekcji zapoznasz się z kompleksowymi strategiami dietoterapii zalecane w cukrzycy i stanie przedcukrzycowym u pacjentów z ZM.
 • Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z cukrzycą według aktualnych wytycznych
 • Najistotniejsze elementy dietoterapii pacjenta z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym
 • Na jakie składniki odżywcze powinniśmy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów z cukrzycą?

08. Modele żywieniowe w zaburzeniach lipidowych i nadciśnieniu tętniczym

W tej lekcji dowiesz się jak zaplanować strategię żywieniową u pacjentów z zespołem metabolicznym i współistniejącymi zaburzeniami lipidowymi i nadciśnieniem tętniczym.
 • Zaburzenia lipidowe - co mówią rekomendacje i badania?
 • Podział lipoprotein
 • Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów
 • Szczegółowe zalecenia żywieniowe w przypadku zaburzeń lipidowych
 • Nadciśnienie tętnicze w świetle rekomendacji i badań
 • Szczegółowa analiza wytycznych dietetycznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

09. Modele żywieniowe w MAFLD i PCOS

Podczas tej lekcji poznasz najważniejsze strategie żywieniowe rekomendowane w MAFLD i PCOS.
 • MAFLD - co mówią badania i wytyczne?
 • Zmiany stylu życia w MAFLD
 • PCOS - zalecenia żywieniowe na podstawie najnowszych badań naukowych

10. Modele żywieniowe w pozostałych składowych ZM

W tej części dowiesz się jakie stosować strategie dietetyczne w innych chorobach współtowarzyszących zespołowi metabolicznemu.
 • Zalecenia żywieniowe w obturacyjnym bezdechu sennym
 • Hiperurykemia a zespół metaboliczny
 • Zalecenia żywieniowe w upośledzonej funkcji nerek

11. Stan zapalny a Zespół Metaboliczny

W tej lekcji zdobędziesz wiedzę na temat powiązania stanu zapalnego z Zespołem Metabolicznym. Ponadto dowiesz się jakie produkty mają charakter pro- i przeciwzaplne.
 • Związek pomiędzy stanem zapalnym a zespołem metabolicznym
 • Produkty o działaniu przeciw - i prozapalnym
 • Czy mleko może być stosowane w diecie przeciwzapalnej?

12. Suplementacja w zespole metabolicznym - część 1

W tej części dowiesz się jak dobierać suplementację u pacjenta z zespołem metabolicznym. Jakie suplementy mają znaczenie dla wsparcia dietoterapii w zależności od chorób współistniejących?
 • Podstawy suplementacji
 • Zastosowanie Inozytolu w ZM
 • Berberyna - kuzynka metforminy a Zespół Metaboliczny

13. Suplementacja w zespole metabolicznym - część 2

W tej części dowiesz się jak dobierać suplementację u pacjenta z zespołem metabolicznym. Jakie suplementy mają znaczenie dla wsparcia dietoterapii w zależności od chorób współistniejących?
 • Zastosowanie suplementacji w zespole metabolicznym
 • Wpływ poszczególnych suplementów na składowe ZM
 • Zastosowanie czerwonego sfermentowanego ryżu, zielonej herbaty oraz ekstraktu z nasion fasoli

14. Farmakoterapia

W tej części dowiesz się jaki wpływ ma stosowanie farmakoterapii u pacjentów z zespołem metabolicznym na dietetyczne prowadzenie pacjentów.
 • Czy farmakoterapię warto łączyć z dietą?
 • Farmakoterapia  a edukacja żywieniowa
 • Skutki uboczne leków - jak zapewnić wsparcie żywieniowe?

15. Bariatria

W tej lekcji poznasz postępowanie dietetyczne w przypadku chirurgicznego leczenia otyłości. Dowiesz się w jaki sposób wspomóc pacjenta przed i po operacji bariatrycznej.
 • Postępowanie w przygotowaniu pacjenta do operacji bariatrycznej
 • Rola dietetyka w pracy z pacjentem po operacji bariatrycznej
 • Jak zapewnić wsparcie żywieniowe pacjentom bariatrycznym?

16. Case study

W tej części kursu omówisz i poznasz strategie dietetyczne na podstawie konkretnych przypadków pacjentów z zespołem metabolicznym i innymi chorobami współistniejącymi.

17. Zespół metaboliczny w pytaniach i odpowiedziach

W ostatniej części kursu nasz dietetyk Dr n. o zdr. Matylda Kręgielska odpowie na najczęstsze pytania dotyczące zespołu metabolicznego.
 • Jakie przyprawy będą bezpieczne w diecie przeciwzapalnej?
 • Czy DNA moczanowa zawsze wiąże się z większym ryzykiem zaburzeń metabolicznych?
 • Jakie jest połączenie między dysbiozą jelitową, a zespołem metabolicznym?
 • Czy są znane jakieś interakcje ekstraktu z nasion fasoli białej z lekami i/lub żywnością?
Weź udział w kursie

Zespół metaboliczny okiem lekarza i dietetyka

Nowe rekomendacje, wytyczne i praktyczne postępowanie

Cena netto: PLN 398,37

Write your awesome label here.

Dostęp

90 dni do platformy online

Video

4 godziny wykładów
17 lekcji

Materiały

schematy, prezentacje, publikacje

Ocena

15 pytań testowych

Certyfikat

Imienne świadectwo ukończenia