WZMACNIACZ DYREKTORA SZKOŁY

czyli wszystko, czego potrzebuje Dyrektor szkoły, żeby w nowy rok szkolny wejść z wiedzą, powerem i narzędziami do pracy

DWUDNIOWE WARSZTATY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

   29-30.08.2023
   online
Dzień 1
29 sierpnia 2023

 
Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny na rok szkolny 2023/2024, czyli wszystko, co musisz WIEDZIEĆ, zanim rozpoczniesz nowy rok

Roman Lorens

Dzień 2
30 sierpnia 2023

 
Dyrektorski wzmacniacz liderski na rok szkolny 2023/2024, czyli wszystko czego warto SIĘ NAUCZYĆ, żeby zbudować sprawczy zespół i placówkę sprzyjającą uczeniu się

Ewa Radanowicz

 Dzień 1 

Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny na rok szkolny 2023/2024

czyli wszystko, co musisz WIEDZIEĆ, zanim rozpoczniesz nowy rok

Termin:

   29 sierpnia 2023 r.
  godz. 13.00 - 17.00
oparte na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Termin:

   29 sierpnia 2023 r.
  godz. 13.00 - 17.00
Write your awesome label here.

Na żywo

Interakcja z prelegentem na żywo

Video

Dostęp do nagrania

Certyfikat

Imienny

Narzędziownik

Pakiet wzorcowych dokumentów

Moduły szkolenia

Jeśli chcesz

Uzyskać esencję informacji

o zmianach prawnych, które musisz uwzględnić od 1 września, zebranych przez eksperta-praktyka i wieloletniego dyrektora szkoły

Dowiedzieć się,

co trzeba będzie dostosować lub zmienić w dokumentacji nowego roku szkolnego, żeby niczego nie przeoczyć

Upewnić się,

że znasz aktualne procedury związane z ostatnimi zmianami w Karcie Nauczyciela, Kodeksie pracy i prawie oświatowym

Poznać

nowe dyrektorskie obowiązki, które wynikają ze zmienionych przepisów

Przepracować z naszym ekspertem

nowe rozporządzenia podpisywane na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego

Przełożyć nowe kierunki

polityki oświatowej 2023/2024 na realia działań, które trzeba będzie podjąć w placówce

Zapraszamy na kompleksowe warsztaty online dla dyrektorów

Warsztat online skierowany jest do

Dyrektorów i wicedyrektorów szkół

– zarówno z krótkim stażem, jak i doświadczonych na tym stanowisku.
Write your awesome label here.

Co roku Dyrektorzy szkół zaskakiwani są zmianami w prawie, które Ministerstwo wprowadza „za pięć dwunasta”, jednocześnie nie dając czasu na ich wdrożenie. Zwykle rodzi to szereg wątpliwości na temat praktycznego zastosowania nowych przepisów w realiach funkcjonowania poszczególnych placówek.

Podczas warsztatu ekspert pokaże uczestnikom, jak przełożyć nowe rozwiązania prawne na dokumenty oraz procedury funkcjonujące w szkole, aby sprawnie zorganizować pracę placówki w nowym roku szkolnym.

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Write your awesome label here.

Odprawa ekspercka

Zamiast samodzielnie przedzierać się przez interpretację aktualnego prawa w poszukiwaniu kruczków i zmienionych zapisów, otrzymasz kompleksową odprawę prawną przeprowadzoną przez wieloletniego eksperta prawa oświatowego

Pewność

Poczujesz się pewnie i dobrze przygotowany/a do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Checklista

Otrzymasz checklistę zmian, które trzeba uwzględnić od 1 września.

Kontrola

Zweryfikujesz dotychczasowe rozwiązania stosowane w Twojej placówce i ich zgodność z aktualnymi przepisami.

Pakiet dokumentów

Otrzymasz pakiet wzorcowych dokumentów, które usprawnią Twoją pracę

Certyfikat

Otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Otrzymasz

Materiały szkoleniowe w postaci pakietu dokumentów:

 • Wzór uchwały rady pedagogicznej
 • Wzór druków umowy o pracę
 • Wzór zarządzenia dyrektora szkoły
 • Przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przykładowe plany pracy dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Projekty aktów prawnych
 • Akty prawne
Ekspert prawa oświatowego

Roman Lorens

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – TRAIN the TRAINER; Akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Ekspert prawa oświatowego
Ceniony i doświadczony ekspert prawa oświatowego i były dyrektor.

Program szkolenia

blok 1.

Zmiany w prawie oświatowym od września 2023

 • Nowe obowiązki dyrektora wynikające ze zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 • Nowe obowiązki dyrektora w związku z nową ścieżką awansu zawodowego nauczycieli
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024
 • Omówienie zmienionych przepisów prawnych wraz z przepisami przejściowymi
 • Wpływ nowych przepisów na pracę dyrektora
 • Wskazówki, jak dostosować organizację pracy i dokumentację w placówce
 • Zadania dyrektora związane z wprowadzeniem nowych przedmiotów
  Ćwiczenie

blok 2.

Zamiany w umowach o pracę

 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej zmian w umowach o pracę (druki umowy o pracę)

blok 3.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 • Omówienie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
 • Wyzwania dyrektora w roku szkolnym 2023/2024
 • Zadania dyrektora związane z powrotem do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

blok 4.

Podstawowe obowiązki dyrektora związane z organizacją nowego roku szkolnego

 • Omówienie obszarów działania szkoły, które wymagają w nowym roku szkolnym szczególnej uwagi dyrektora i wprowadzenia skutecznych rozwiązań
 • Omówienie przykładowych planów pracy dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
  Ćwiczenie

blok 5.

Obowiązki dyrektora

 • Tworzenie wzoru zarządzenia dyrektora szkoły
 • Tworzenie wzoru uchwały rady pedagogicznej
 • Tworzenie przykładowych planów pracy dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

blok 6.

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym  2023/2024 r. z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego i kierunków polityki oświatowej, przygotowanie planu nadzoru

 • Jak wykorzystać wnioski z nadzoru pedagogicznego do planowania pracy placówki w nowym roku szkolnym
 • Wytyczne i procedury postępowania
 • Aktualizacja wiedzy prawnej
 • Omówienie narzędzi i wzorów dokumentów niezbędnych dla dyrektora
 • Wskazówki, jak uwzględnić kierunki polityki oświatowej i wymagania wobec placówek podczas planowania nadzoru pedagogicznego
 • Kompetencje rady pedagogicznej w zakresie nadzoru pedagogicznego. Przykłady uchwał i konkretnych propozycji zadań
  Ćwiczenie

blok 7.

Plan nadzoru pedagogicznego

 • Tworzenie przykładowych planów nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

blok 8.

Nowelizacja statutu szkoły

 • Wskazówki dotyczące nowelizacji statutu szkoły

blok 9.

Awans zawodowy i ocena pracy – z punktu widzenia dyrektora

 • Nowe obowiązki dyrektora w związku z nową ścieżką awansu zawodowego nauczycieli – doprecyzowanie procedury awansowej według nowych przepisów i omówienie zmian na przykładach

blok 10.

Czas pracy dyrektora i nauczycieli

 • Nowe przepisy od 1 września 2023 dotyczące czasu pracy nauczycieli i związane z nimi obowiązki dyrektora
  Konsultacje

blok 11. specjalny

KONSULTACJE INDYWIDUALNE w sesji pytań i odpowiedzi

 • Uczestnicy mogą zadawać pytania, praktyk odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to aby dać uczestnikom gotowe rozwiązania od zaraz

uwaga

Podczas trwania spotkania będzie możliwość zadawania pytań i konsultacji.

Bilety

Kompletny kurs

WZMACNIACZ DYREKTORA SZKOŁY
Bilet dwudniowy.
zł  1398 1598
Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny oraz liderski na rok szkolny 2023/2024
 • Udział w dwóch warsztatach online na żywo Dzień 1 i Dzień 2
 • 8 godziny praktycznych warsztatów online na żywo
 • Certyfikaty uczestnictwa
 • Pakiet materiałów szkoleniowych (m.in. wzory dokumentów, narzędziownik, porady, wskazówki dla dyrektora, akty prawne, projekty aktów prawnych)
 • Możliwość konsultacji z praktykami
 • Dostęp do całych nagrań z warsztatów przez 30 dni

Dzień 1

WZMACNIACZ DYREKTORA SZKOŁY
Bilet jednodniowy.
zł 799
Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny na rok szkolny 2023/2024
 • 4 godziny praktycznych warsztatów online na żywo
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pakiet materiałów szkoleniowych wraz ze wzorami dokumentów
 • Możliwość konsultacji z praktykiem
 • Dostęp do całego nagrania przez 30 dni

Dzień 2

WZMACNIACZ DYREKTORA SZKOŁY
Bilet jednodniowy.
zł 799
Dyrektorski wzmacniacz liderski na rok szkolny 2023/2024
Więcej  
 • 4 godziny praktycznych warsztatów online na żywo
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Materiały szkoleniowe (wraz z narzędziownikem w formie pdf)
 • Możliwość konsultacji z praktykiem
 • Dostęp do całego nagrania przez 30 dni