Certyfikowany kurs online

Praca dietetyka w ramach opieki koordynowanej w POZ

Kompletne przygotowanie do pracy w POZ – najnowsze wytyczne, wymagania formalne, codzienna praktyka
 • Rozpoczęcie: 12.03.2024
 • Godzina: 19.30
Write your awesome label here.
Szczegóły szkolenia
 • Prelegent: Agnieszka Tarkowska
 • Certyfikat: imienny
 • Liczba modułów: 4
 • Nagrania: dostęp przez 3 miesiące
 • Konsultacje: w zamkniętej grupie na Facebooku
699 netto
859,77 brutto
Empty space, drag to resize
Dla kogo
Wielu dietetyków rozważa podjęcie współpracy z przychodniami i poszukuje dobrych praktyk do zastosowania w zakresie pracy z pacjentem funduszowym. W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości redakcja Współczesnej Dietetyki przygotowała kurs warsztatowy online, który poprowadzi – Agnieszka Tarkowska – praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w POZ oraz pilotażowych programach NFZ, na podstawie których wypracowano program opieki koordynowanej.
Certyfikat
Imienny certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Opieka Koordynowana 2024

Większość dietetyków, którzy podjęli już współpracę z POZ w ramach nowych rozwiązań dostępnych od października 2022 r., nadal ma sporo wątpliwości dotyczących pracy w ramach opieki koordynowanej. W każdym miesiącu wzrasta także liczba POZ, które wprowadzają opiekę koordynowaną i dopiero startują z zatrudnianiem dietetyków. W konsekwencji, wielu dietetyków rozważa podjęcie współpracy z przychodniami i poszukuje dobrych praktyk do zastosowania w zakresie pracy z pacjentem funduszowym.
Write your awesome label here.
W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości redakcja Współczesnej Dietetyki przygotowała kurs warsztatowy online, który poprowadzi – Agnieszka Tarkowska – praktyk z długoletnim doświadczeniem w pracy w POZ oraz pilotażowych programach NFZ, na podstawie których wypracowano program opieki koordynowanej.

Podczas kursu dowiesz się:

Jakich formalności

 należy dopełnić, aby rozpocząć współpracę z POZ w ramach opieki koordynowanej

Jak wypełnić

 niezbędną dokumentację medyczną (m.in. dokumentowanie udzielanych świadczeń, rodzaje systemów informatycznych, wzorce dokumentacji)

Jak interpretować

aktualne wytyczne dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach OK w POZ

Jak formułować

zalecenia dla pacjentów „opornych” na zmiany, aby zmaksymalizować szansę na realizację postawionych celów konsultacji

Jak w praktyce

zorganizować sobie pracę w POZ, aby podołać wyzwaniom „funduszowym”

W jakie materiały

wyposażyć pacjenta zgodnie z wytycznymi OK

Jak zaplanować

konsultacje z pacjentem, poprawnie ustalić ich cele, i co uwzględnić podczas każdej z 3 wizyt planowanych w roku kalendarzowym

Jaką rolę

pełni dietetyk w zespole interdyscyplinarnym i jak zorganizować współpracę z zespołem

Jak w praktyce

zorganizować każdą z 3 konsultacji, zgodnie z zasadami udzielania świadczeń i zmieścić się w reżimie czasowym narzucanym w OK

Jak udzielać

konsultacji poprzez teleporadę i co się z tym wiąże

Uczestnicy

Kurs został przygotowany dla dietetyków, którzy pracują lub rozważają współpracę z POZ w ramach opieki koordynowanej. Z kursu mogą również skorzystać osoby, które dopiero zaczynają pracę w branży.


Dopasowana formuła kursu

Dopasowaliśmy formułę kursu do potrzeb uczestników w taki sposób, żebyście mogli przyswajać wiedzę, porady i wskazówki od naszego eksperta „po kawałku” mając czas na przepracowanie poszczególnych tematów i sformułowanie pytań do prelegenta.

4 moduły

Kurs został podzielony na 4 moduły warsztatowo-szkoleniowe, podczas których prelegent omówi poszczególne zagadnienia. Między kolejnymi modułami macie czas na pracę własną z materiałami, które otrzymacie po każdym omówionym module, a także na przygotowanie pytań do eksperta, które będziecie mogli zadać podczas dodatkowych sesji Q&A.

Nagrania i materiały

Otrzymacie także dostęp do nagrań ze wszystkich modułów kursu, z którymi możecie pracować. Możecie wielokrotnie odtwarzać poszczególne fragmenty. Każdy moduł będzie zawierał także materiały do pobrania.

Dostęp do grupy zamkniętej

Stworzyliśmy zamkniętą grupę dyskusyjna na Facebooku dedykowaną wyłącznie uczestnikom kursu, w której będą odbywały się sesje Q&A (po każdym module), podczas których będziecie mogli omówić z prelegentką poszczególne moduły i zadać nurtujące Was pytania. W grupie będziecie też mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.

Harmonogram kursu

Program szkolenia

 • Moduł 1

Praktyczne aspekty pracy dietetyka w ramach opieki koordynowanej

 • Założenia opieki koordynowanej, jej cel, rodzaje chorób, które umożliwiają pacjentom korzystanie z OK
 • Ścieżki diagnostyczne w ramach OK i kody ICD 10 chorób podlegających OK
 • Uprawnienia dietetyka wymagane do podjęcia pracy w POZ w ramach OK
 • Gdzie szukać ofert pracy w ramach OK
 • Jak wybrać przychodnię, czego unikać, na co zwrócić uwagę, co warto ustalić na początku współpracy z POZ
 • Wynagrodzenie dietetyka pracującego w ramach OK (rodzaje umów oraz stawki)
 • Współpraca dietetyka z zespołem terapeutycznym w ramach OP
 • Zadania i obowiązki dietetyka w OK
 • Zasady i dopuszczalne formy konsultacji
 • Najważniejsze wytyczne PTD dotyczące udzielania konsultacji dietetycznych w ramach OK w POZ
 • Moduł 2

Konsultacja dietetyczna (osobista i teleporada) z OSOBĄ DOROSŁĄ w OK

 • Cel konsultacji mierzalny i jakościowy – co oznacza w praktyce
 • Wywiad żywieniowy i zdrowotny – jak powinien przebiegać, co zapisywać (jakie informacje przydadzą się podczas kolejnych wizyt)
 • Dzienniczek Żywieniowy – jak z nim pracować, jak dokonać analizy sposobu żywienia pacjenta
 • Pierwsza konsultacja dietetyczna – ile powinna trwać, jakie zadania ma dietetyk, a jakie pacjent
 • Plan przebiegu pierwszej wizyty – jak go przygotować, dlaczego warto z niego korzystać
 • Przebieg drugiej i trzeciej konsultacji
 • Pacjent po 3 wizytach i co dalej?
 • Teleporada – jak powinna przebiegać (m.in. kiedy i jak poinstruować pacjenta, aby dokonał niezbędnych pomiarów, w jaki sposób pacjent ma przekazać informacje dietetykowi, jak uzupełniać dokumentację)
 • Znaczące różnice pomiędzy konsultacją osobistą a teleporadą
 • Dokumentacja medyczna – jak wypełniać niezbędną dokumentację (m.in. rodzaje systemów informatycznych, co powinny zawierać szablony do dokumentacji)
 • Moduł 3

Praca z pacjentem w praktyce – zalecenia i materiały edukacyjne dla pacjenta

 • Jakie informacje i materiały powinien otrzymać pacjent po każdej z trzech konsultacji
 • Zalecenia dla pacjenta – co powinno się w nich znaleźć, jak je przygotować, czym się kierować tworząc zalecenia
 • Dodatkowe materiały edukacyjne dla pacjenta – co powinno się w nich znaleźć, jak je przygotować
 • Zalecane badania, suplementacja – co można a czego nie można
 • Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej jako niezbędny element porady dietetycznej
 • Rola dietetyka w poszczególnych ścieżkach OK
 • Praca z pacjentem, który nie widzi potrzeby konsultacji dietetycznych; jak pracować z pacjentem, który nie widzi potrzeby zmiany nawyków żywieniowych i trybu życia
 • Jak tworzyć zalecenia w przypadku tzw. wielochorobowości
 • Moduł 4

Konsultacja dietetyczna z DZIECKIEM i rodzicem w ramach opieki koordynowanej

 • Co wiemy o pracy z dziećmi w ramach OK na chwilę obecną – czyli, jak dopasować obowiązujące wytyczne do nieletniego pacjenta
 • Jakie schorzenia podlegające OK najczęściej spotykamy u dzieci
 • Regulacje prawne, które należy znać prowadząc konsultacje z dziećmi
 • W jaki sposób konstruować i przeprowadzać wywiad żywieniowy w pracy z dziećmi
 • Działania dietetyczne skuteczne w pracy z dziećmi
 • Modyfikacje sposobu odżywiania zamiast diety
 • Praktyczne pomysły na kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci
 • Praca z dzieckiem czy z rodzicem – wskazówki od praktyka
 • Jak tworzyć zalecenia i materiały dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych (na co zwrócić szczególną uwagę)
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.
Otrzymasz

Materiały szkoleniowe

W ramach kursu otrzymasz dodatkowe materiały do pracy własnej oraz gotowce do zastosowania podczas konsultacji z pacjentami.
 • Materiały merytoryczne (obwiązujące akty prawne istotne dla pracy w POZ – rozporządzenia, zarządzenia prezesa NFZ, zalecenia PTD)
 • Gotowe wzory dokumentów przydatne podczas konsultacji
 • Plan konsultacji (pierwszej, drugiej i trzeciej)
 • Wywiad żywieniowy
 • Tabela – interpretacja wskaźnika masy ciała (BMI)
 • Tabela – klasyfikacja otyłości brzusznej i ryzyko powikłań metabolicznych
 • Przykładowy plan posiłków
 • Materiały edukacyjne dla pacjenta
 • Wskazówki jak prawidłowo wykonać pomiar antropometryczny
 • Tabela pomiarów do uzupełniania pomiarów
 • Zalecenia żywieniowe dla pacjentów dotyczące chorób z poszczególnych ścieżek OK
 • Talerz zdrowego żywienia
 • Kuchenne miarki
 • Czym jest porcja
 • Grupy produktów spożywczych (wg Jarosza)
 • Materiały edukacyjne dla dzieci: np. grafika z warzywami; przykłady graficzne zdrowych śniadań, co można włożyć do lunch boxa
 • Wywiad żywieniowy do pracy z dziećmi
 • Piramida żywieniowa dla dzieci i młodzieży

Ten kurs obejmuje:

699 netto
859,77 brutto

udział w kursie online na żywo

dni dostępu do nagrań i materiałów

moduły

godzin warsztatów na żywo

sesje Q&A

dostęp do zamkniętej grupy

PAKIET materiałów szkoleniowych

gotowych materiałów edukacyjnych dla pacjentów

certyfikat ukończenia kursu
Organizatorzy
Prowadząca

Agnieszka Tarkowska

Dietetyk kliniczny, od 5 lat pracuje w przychodniach POZ jako dietetyk tzw. „funduszowy”. Przeprowadziła koło 3,5 tysiąca konsultacji z pacjentami w ramach POZ. Przez 3 lata brała udział w programach pilotażowych NFZ (na podstawie właśnie których powstała Opieka Koordynowana). Obecnie (od stycznia 2023 r.) pracuje jako dietetyk w ramach Opieki Koordynowanej w 3 przychodniach POZ.
Empty space, drag to resize
Dietetyk kliniczny
Przeprowadziła koło 3,5 tysiąca konsultacji z pacjentami w ramach POZ