Pobierz bezpłatnie

Lista kontrolna wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

Obowiązek  wprowadzenia standardów ochrony małoletnich dotyczy takich podmiotów jak: żłobki, kluby dziecięce, ośrodki rehabilitacyjne, kluby sportowe, szkoły tańca, świetlice środowiskowe, instytucje pracujące z dziećmi i zajmującymi się nimi na stałe i okresowo (organizatorów kolonii, półkolonii, itp.), organizatorów działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich (artystyczne, sportowe, religijne, itd.), szkoły językowe, organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia, terapie itd.
Jeśli chcesz wiedzieć:
  • Jakie działania należy podjąć w celu opracowania nowych standardów
  • Jakie konkretnie standardy ochrony małoletnich powinny zostać wdrożone w placówce
  • Jak rozplanować kolejne etapy wdrożenia standardów ochrony małoletnich w placówce
  • Kto odpowiada za wyjaśnienie okoliczności zdarzenia
  • Jakie dokumenty należy wypełnić
listę kontrolną wdrożenia standardów ochrony małoletnich wraz z podstawą prawdą, która pomoże Ci sprawnie zaplanować wdrożenie nowych zasad, które gwarantują, że dzieci są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, rodziców, rówieśników oraz innych osób.

Materiał ten jest tylko częścią materiałów, jakie możesz od nas dostać!
Więcej otrzymasz podczas szkolenia warsztatowego online.


Warsztaty online

Standardy ochrony małoletnich dla placówek innych niż oświatowe

Jak opracować i wdrożyć nowe obowiązki w żłobku, szkole językowej, u organizatora zajęć sportowych, artystycznych czy hobbystycznych w 2024 r.
oparte na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Termin:

  6 lutego 2024 r.
  godz. 10.00 - 15.00
Write your awesome label here.