Zespół jelita nadwrażliwego u pacjentów z nieaktywną chorobą zapalną jelit

Write your awesome label here.
Szczegóły kursu
  • Prelegent: dr n. med. Anna Bartnicka
  • Certyfikat: imienny
  • Czas trwania: ok. 90 min
  • Nagranie: dostęp na 30 dni
Empty space, drag to resize
Dla kogo
Kurs skierowany jest do dietetyków, lekarzy, specjalistów żywienia oraz innych specjalności zajmujących się terapią pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W kursie mogą wziąć udział także pacjenci, którzy borykają się z problem chronicznych wzdęć, biegunek czy zaparć lub mają zdiagnozowany IBD lub IBS.
Certyfikat
Imienny certyfikat dostępny do pobrania po ukończeniu kursu.

Szczegóły szkolenia

Empty space, drag to resize

IBS u pacjentów w remisji IBD

postępowanie dietetyczne, farmakologiczne i psychoterapeutyczne
Obecność objawów zespołu jelita nadwrażliwego (IBS) u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (IBD) w okresie remisji jest bardzo częsta i dotyczy około jednej trzeciej chorych, co może negatywnie przekładać się na jakość ich życia. Etiologia IBS w tej grupie pacjentów jest nadal niejasna i może wynikać z subklinicznej postaci aktywnego IBD lub nakładania się jednocześnie „prawdziwego” IBS. Zrozumienie patofizjologii tego stanu może pomóc w postępowaniu dietetycznym, farmakologicznym i psychoterapeutycznym.

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak przewlekłe zapalenie błony śluzowej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit (IBD) staje się przyczyną pozapalnego zespołu jelita nadwrażliwego (IBS)?
  • Jakie cechy wspólne mają zespół jelita nadwrażliwego i nieswoiste zapalenia jelit?
  • Czy istnieje związek między profilem mikrobiomu jelitowego a objawami IBS i IBD?
  • Jaka jest rola i znaczenie osi jelito-mózg (aktywacja neuroimmunologiczna) w patomechanizmie IBS i IBD?
  • Jakie mogą być strategie dietetyczne u pacjentów z pozapalnym IBS?
  • Czy probiotyki faktycznie mogą pomóc w terapii pozapalnego IBS?
Write your awesome label here.

Co w programie

IBD vs. IBS

Definicja, objawy, podobieństwa, różnice

Neurozapalenie

Jaką rolę odgrywa oś jelitowo-mózgowa w patofizjologii IBS i IBD

Post-inflammatory IBS

Hipoteza pozapalnego zespołu jelita nadwrażliwego

Efektywność strategii dietetycznych w IBS

Nakładanie się objawów

zespołu jelita nadwrażliwego i choroby zapalnej jelit

Od teorii do praktyki

Które probiotyki na rynku polskim warto zastosować u pacjentów z pozapalnym IBS?

Mikrobiota jelitowa

jako wspólny mianownik powstawania IBS i IBD
    Dr n. med.

Anna Bartnicka

Adiunkt w Klinice Neonatologii UMP, diagnosta laboratoryjny, dietoterapeuta.

Doktorat z tematyki mikrobioty jelitowej noworodków, ukończyła w Klinice Zakażeń Noworodka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współautorka książki "Dieta w chorobach autoimmunologicznych" wyd. PZWL. Do jej głównych zainteresowań należy mikrobiota jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie. Posiada wieloletnie doświadczenie w aspekcie probiotykoterapii u dorosłych i dzieci. Propagatorka wiedzy nt. zdrowia jelit, probiotyków i nietolerancji histaminy na IG @dr_anna.bartnicka

Write your awesome label here.