Oś jelito-mózg

Write your awesome label here.
Szczegóły kursu:
  • Prelegent: Patrycja Szachta 
  • Certyfikat: imienny
  • Czas szkolenia: ok 90 min
  • Nagranie: dostęp na 30 dni
Dla kogo?

Do udziału w webinarze zapraszamy dietetyków, lekarzy, trenerów, specjalistów ds. żywienia, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat osi jelito - mózg oraz poznać możliwe przyczyny zaburzeń nastroju, depresji i problemów z przewodem pokarmowym. 


Empty space, drag to resize
Certyfikat
Imienny certyfikat dostępny do pobrania po ukończeniu kursu.

Szczegóły kursu

Oś jelito - mózg

Coraz więcej mówi się na temat silnego powiązania pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym – stąd właśnie powiedzenie, że jelito to drugi mózg. Ośrodkowy układ nerwowy połączony jest z przewodem pokarmowym za pomocą nerwu błędnego, a dwukierunkowy szlak komunikacji między tymi dwoma układami nosi nazwę osi jelitowo – mózgowej.
Write your awesome label here.

Czego dowiesz się na kursie

  • Dlaczego jelito nazywamy „drugim mózgiem"?
  • W jaki sposób mikorbiota jelit jest powiązana z nastrojem?
  • Jakie czynniki uszkadzają i odbudowują mikrobiom?
  • Czym są psychobiotyki?
  • Czy IBS i SIBO wpływają na zaburzenia samopoczucia?
Write your awesome label here.

Co w programie

Potencjał diety

Terapeutyczny potencjał diety w kontekście zaburzeń nastroju

wpływ czynników

zewnętrznych na mikrobiom jelitowy

Mikroflora oraz suplementacja

Mikroflora jelitowa a nastrój oraz
suplementacja psychobiotykami

Zaburzenia nastroju

Podzielimy się praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób możesz pomóc pacjentowi w radzeniu sobie ze skutkami ubocznymi zastosowanej terapii onkologicznej (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).

Patrycja Szachta

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie
z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych
oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.
Write your awesome label here.