Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o Akredytację Erasmusa+ (120-SCH) oraz wniosku o budżet (121-SCH)

Empty space, drag to resize
Write your awesome label here.
Szczegóły szkolenia
 • Prowadząca: dr Małgorzata Kasperczakwa
 • Certyfikat: imienny
 • Czas trwania: ok. 210 min
 • Nagranie: dostęp na 6 miesięcy
PLN  599,00  netto
          736,77  brutto
Empty space, drag to resize
Dla kogo
Akredytacja Erasmusa jest swoistym „biletem wstępu” do Programu Erasmus+. Umożliwia odejście od corocznych konkursów wniosków. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się zarówno nowi beneficjenci Programu (doświadczenie w realizacji projektów w Programie Erasmus+ nie jest wymagane), jak i organizacje, które pozyskały środki na realizację projektów. Konieczna jest działalność danej placówki w obszarze „Edukacji szkolnej” przez minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku.
Certyfikat
Imienny certyfikat dostępny do pobrania po ukończeniu szkolenia.

Szczegóły szkolenia

Empty space, drag to resize
Dla kogo jest to szkolenie?

Akredytacja ERASMUSA

Akredytacja Erasmusa jest swoistym „biletu wstępu” do Programu Erasmus+. Umożliwia odejście od corocznych konkursów wniosków. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się zarówno nowi beneficjenci Programu (doświadczenie w realizacji projektów w Programie Erasmus+ nie jest wymagane), jak i organizacje, które pozyskały środki na realizację projektów. Konieczna jest działalność danej placówki w obszarze „Edukacji szkolnej” przez minimum 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

We wniosku KA120 nie wnioskuje się o konkretny budżet. Po uzyskaniu Akredytacji instytucje ją posiadające mogą składać uproszczony wniosek o budżet (KA121-SCH), w którym określają rodzaje i liczbę planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy.

We wniosku o Akredytację Erasmusa KA120 nie trzeba deklarować organizacji przyjmujących.

Write your awesome label here.

Czas trwania projektu

Akredytacja Erasmusa przyznawana jest do końca 2027 r. Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje okres od 2 do 5 lat i może być okresowo aktualizowany. Wnioski o budżet obejmują okres do 15 miesięcy.

Czas trwania projektu

W jednej rundzie selekcyjnej organizacja może ubiegać się tylko o jeden projekt z zakresu edukacji szkolnej.

Najbliższe terminy składania wniosków

 • 19 października 2023
  Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia szkolnego KA120-SCH
 • luty 2024
  Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej KA121-SCH

PROGRAM

Praktyczne warsztaty z tworzenia projektu oraz pisania wniosku o akredytację i akredytowane projekty mobilności uczniów i kadry (120-SCH i 121-SCH).

Przygotowanie do złożenia 19.10.2023 r.

 • 1. Charakterystyka mobilności i pozostałych działań w projekcie KA1
 • 2. Wniosek KA120-SCH i KA121-SCH krok po kroku
 • 3. Kluczowe elementy projektu – diagnoza potrzeb, wyznaczenie celów zgodnych z priorytetami Programu Erasmus+
 • 4. Praktyczne metody znajdowania organizacji przyjmujących
 • 5. Zarządzanie projektem. Zespół zarządzający, Zespół ewaluacyjny, Komisja rekrutacyjna
 • 6. Uczestnicy projektu – rekrutacja, charakterystyka uczestników w projektach KA1
 • 7. Przygotowanie, monitorowanie i wsparcie uczestników
 • 8. Zakładane efekty uczenia się, czyli opis kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy). Wskaźniki sukcesu
 • 9. Rezultaty. Wdrażanie i upowszechnianie (metody i skala)
 • 10. Zasady opracowania budżetu
 • 11. Dokumentacja niezbędna do poprawnego złożenia wniosku
 • 12. Częste błędy i zapomniane informacje
 • 13. Sesja bieżących pytań i odpowiedzi dotyczących modułu 2.
    Dr n. hum.

Małgorzata Kasperczakowa

Entuzjastka Programu Erasmus+, pragmalingwistka, nauczyciel j. polskiego, oligofrenopedagog. W latach 2014-2020 autorka, współautorka bądź konsultantka ponad 300 projektów i wniosków do sektorów: Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych oraz Młodzież w Programie Erasmus+, koordynator zespołów zarządzających w 34 projektach i autorka raportów śródprojektowych lub końcowych w tychże przedsięwzięciach. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się umiejętnościami zdobytymi w trakcie swojej przygody z tworzeniem projektów mobilnościowych i pisaniem wniosków, rozpoczętej jeszcze za czasów Comeniusa.
Write your awesome label here.