Warsztaty online

Ochrona sygnalistów w szkole i przedszkolu

Nowe obowiązki dyrektora
 • Termin: 4 września 2024 r.
 • Godzina: 10.00 - 15.00
Write your awesome label here.
 • Prelegent: Dariusz Skrzyński
 • Certyfikat: Imienny
 • Nagranie: do 30 dni po szkoleniu
 • Narzędzia: Pakiet wzorcowych dokumentów
Podstawa prawna
19 czerwca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniach prawa w organizacji. Nowe przepisy wejdą w życie 25 września 2024 r., dotyczą one również jednostek oświatowych. Zatem do tego czasu dyrektorzy szkół i przedszkoli (publicznych i niepublicznych) muszą wprowadzić wewnętrzne procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia wskazane w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r.
Empty space, drag to resize
Warsztat online skierowany jest do:
Dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli (publicznych i niepublicznych).
Empty space, drag to resize
Certyfikat
Imienny certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Szczegóły szkolenia

Już 25 września 2024 r. wchodzi w życie

Ustawa o ochronie sygnalistów

Dyrektywa UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nałożyła na Polskę obowiązek przygotowania przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. W Polsce przepisami regulującymi te kwestie jest ustawa o ochronie sygnalistów.

Również szkoły i przedszkola będą musiały posiadać odpowiednie procedury oraz narzędzia.


Ideą nowych przepisów jest objęcie sygnalisty ochroną przed działaniami odwetowymi (np. zwolnienie z pracy, pogorszenie warunków pracy). Czyli jeśli dana osoba zgłosi nieprawidłowości w szkole w kontekście związanym z pracą, to należy ją z tego powodu chronić a nie karać.
Sygnalista to osoba, która dokona zgłoszenia naruszenia prawa w organizacji w jednej z wymienionych w ustawie dziedzin (m.in. zamówienia publiczne, zdrowie publiczne, RODO, bezpieczeństwo informatyczne, interesy finansowe jst) lub w zakresie uwzględnionym przez placówkę w katalogu zgłoszeń naruszeń prawa np. regulacje wewnętrzne w szkole np. statut szkoły, regulamin funduszu świadczeń socjalnych, regulamin pracy.

Sygnalistą jest nie tylko pracownik, a także współpracownik, kandydat do zatrudnienia, były pracownik, stażysta, praktykant czy wolontariusz.


Podstawowym zadaniem szkoły czy przedszkola w związku z ochroną sygnalistów będzie opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń. Celem tego dokumentu będzie uporządkowanie procesu zarządzania zgłoszeniami sygnalistów.

Obowiązki dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji
dotyczą jednostki oświatowej, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników (zarówno publicznej, jak i niepublicznej) i takiej, która jest prowadzona przez gminy lub powiaty liczące 10 tys. mieszkańców lub więcej.

Te przepisy muszą stosować także przedszkola, szkoły i placówki publiczne i niepubliczne zatrudniające mniej niż 50 osób, a także prowadzone przez gminy lub powiaty z mniej niż 10 tys. mieszkańców (bez względu na liczbę zatrudnionych), mimo że nie muszą przygotować niezbędnej dokumentacji.
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach

Podczas szkolenia dowiesz się m.in:

Kto może być sygnalistą

w szkole, przedszkolu, placówce i co zgłasza sygnalista

Jakie są sankcje

za brak ochrony sygnalistów

Jakie są nowe obowiązki

nałożone na dyrektorów placówek w kontekście ustawy

Jakie obowiązkowe dokumenty

należy opracować w placówce

Jak opracować

i co powinna zawierać PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Jakie działania należy podjąć w placówce

w zakresie kanałów zgłoszeń, REJESTRU ZGŁOSZEŃ, obsługi zgłoszeń

Jakie inne czynności należy wykonać:

przeszkolenie personelu, opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, itp.

Jakie są zadania rzecznika praw obywatelskich

związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa

Zapraszamy na szkolenie,

podczas którego ekspert omówi nowe regulacje z punktu widzenia pracodawcy oświatowego (szkoły, przedszkola, placówki).

Po szkoleniu:

 • Zrozumiesz czym w praktyce jest ochrona sygnalistów
 • Z łatwością zaplanujesz zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
 • Ustalisz wewnętrzne procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
 • Otrzymasz kompletny pakiet wzorcowych dokumentów niezbędnych do realizacji nowych obowiązków m.in. wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń
 • Będziesz potrafił(-a) opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń
 • Będziesz potrafił(-a) właściwie zareagować na zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa
Prowadzący

Dariusz Skrzyński

Organizator

Grupa Wydawnicza Semantika

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają komplet wymaganej dokumentacji, m.in. dwa podstawowe dokumenty:

 • PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

 • REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Jednostka oświatowa ma opracować te dwa obowiązkowe dokumenty w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowych zapisów, czyli do 25 września 2024 r.

Program szkolenia

 • I. Sygnalista w oświacie

 • Jednostki oświatowe zobowiązane do wdrożenia ochrony sygnalisty
 • Kto może być sygnalistą w przedszkolu, szkole, placówce?
 • Co zgłasza sygnalista?
 • Kiedy sygnalista jest chroniony?
 • Na czym polega ochrona sygnalisty?
 • Sankcje za brak ochrony specjalistów
 • II. Opracowanie i wdrożenie niezbędnej dokumentacji

 • Nowe obowiązki nałożone na pracodawców
 • Opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych
 • Ustanowienie osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń
 • Przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań
 • Opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń
 • III. Praktyczne dokumentacja

Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację? Prezentacja i omówienie wzorcowego pakietu dokumentów

 • Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
 • Rejestr zgłoszeń
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych
 • Lista kontrolna wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów
 • Informacja zwrotna dotycząca zgłoszenia naruszenia prawa
 • Potwierdzenie wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa
 • Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
 • Wniosek do związków zawodowych o konsultację Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
 • Karta rejestru czynności przetwarzania w zakresie sygnalistów
 • IV. Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący

Dariusz Skrzyński

Prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli. Właściciel serwisu www.eduprawnik.pl. Prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych oraz wydawców.

Bilety

 • 499

Bilet
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • 699

Bilet z nagraniem
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • 799

Bilet z nagraniem i pakietem dokumentów
 • Dostęp na żywo do 5-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • Pakiet wzorcowych dokumentów

Prezentowane ceny są cenami netto. Jeśli Twój bilet opłaca placówka korzystająca ze środków publicznych, cena netto = brutto.