Kurs oparty na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Nowe wymagania na stanowisku dyrektora placówki

Konkurs na dyrektora oraz ocena jego pracy wg nowych przepisów
 • Certyfikowany kurs warsztatowy
Cena netto: PLN 300
Kurs skierowany jest do dyrektorów, którzy chcą utrzymać stanowisko dyrektora w publicznej szkole/przedszkolu, osób, które pierwszy raz startują na stanowisko dyrektora w publicznej szkole/przedszkolu, potencjalnych/obecnych wicedyrektorów, a także kierowników. Celem kursu jest nie tylko omówienia aktualnych wymagań prawnych, ale także przygotowanie kandydatów do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów i przebiegu rozmowy konkursowej, oraz przygotowanie do pełnienia stanowiska dyrektora, wicedyrektora i kierownika według nowo obowiązujących przepisów prawa.
 • Dostęp na 90 dni
 • 7 lekcji
 • 4 godziny wideowykładów
 • Narzędziownik - pakiet wzorcowych dokumentów
 • Certyfikat ukończenia kursu
Write your awesome label here.
Partnerzy
Niezbędnik Dyrektora Szkoły
W styczniu br. minister edukacji i nauki wydał rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz innej publicznej placówce oświatowej.

Celem kursu jest nie tylko omówienia aktualnych wymagań prawnych, ale także przygotowanie kandydatów do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów i przebiegu rozmowy konkursowej, oraz przygotowanie do pełnienia stanowiska dyrektora, wicedyrektora i kierownika według nowo obowiązujących przepisów prawa.

 • Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

  • Poznasz nowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola/szkoły
  • Otrzymasz merytoryczne i praktyczne wsparcie, które pomoże Ci przygotować się do udziału w konkursie, a także będzie ważne podczas zajmowania stanowiska dyrektora
  • Przygotujesz się do oceny własnej dyrektora, która będzie istotna podczas startowania w konkursie na dyrektora
  • Otrzymasz wskazówki, co zrobić, aby zapewnić sobie reelekcję i jak się do tego przygotować
  • Otrzymasz pakiet wzorów dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury w konkursie (m.in.) wzory oświadczeń, wzory zaświadczeń, przykładową koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły, przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu
  • Dowiesz się, jak zaprezentować swoją kandydaturę przed komisją konkursową
  • Doskonale przygotujesz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola
  • Poznasz zasady przeprowadzania konkursu, co pomoże Ci doskonale się przygotować (merytorycznie i praktycznie) do udziału w konkursie
  • Poznasz zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły
  • Dowiesz się, czy musisz wprowadzić zmiany w swojej kadrze (na podstawie nowych wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba na stanowisku wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze)
 • Otrzymasz materiały szkoleniowe w postaci pakietu dokumentów

  • aktualny wykaz dokumentów składanych na konkurs
  • wzory oświadczeń
  • wzory zaświadczeń potrzebnych do dokumentacji konkursowej
  • przykładową koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły
  • przykładowe uzasadnienie przystąpienia do konkursu
  • wzory obowiązkowych dokumentów przy ocenie dyrektora
  • przykładową prezentację
  • przykładowe pytania zadawane podczas konkursu

Ten kurs obejmuje:

Dni dostępu

Lekcji

Godziny wykładów video

Wzorcowych dokumentów

Certyfikat ukończenia kursu

Zgodność ze stanem prawnym

Partnerzy

Niezbędnik Dyrektora Szkoły

Prowadzący

Roman Lorens

Ekspert prawa oświatowego, były dyrektor szkoły. Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR – TRAIN the TRAINER; Akredytowany Ekspert ©KFE; Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
Write your awesome label here.

Program kursu

1.

Wymagania kwalifikacyjne

wobec osób pełniących stanowisko dyrektora oraz ubiegających się o to stanowisko w publicznym przedszkolu/szkole podstawowej i ponadpodstawowej wg nowego Rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań

     Zagadnienia

 • Omówienie zmienionych przepisów prawnych wraz z przepisami przejściowymi
 • Pełnienie funkcji dyrektora przez osobę niebędącą nauczycielem w świetle nowych przepisów
 • Zmienione wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora
2.

Wymagania, jakie powinna spełniać osoba

na stanowisku wicedyrektora i stanowiskach kierowniczych w przedszkolu/szkole wg nowego Rozporządzenia MEiN w sprawie wymagań

   Zagadnienia

 • Wpływ nowych przepisów na zatrudnianie osób na stanowiskach kierowniczych oraz wicedyrektorów
3.

Ocena pracy dyrektora

na tle najnowszych zmian w awansie zawodowym obowiązujących w 2023 r.

   Zagadnienia

 • Omówienie nowych kryteriów oceny pracy dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne oraz bez pensum dydaktycznego - analiza kryteriów trudnych do realizacji z perspektywy dyrektora, propozycje wskaźników
 • Analiza przykładowych arkuszy samooceny pracy dyrektora
 • Inne obowiązkowe dokumenty przy ocenie dyrektora m.in.: wnioski o ponowne ustalenie oceny, w sprawie oceny pracy przez radę programową kolegium, radę szkoły, zakładową organizację związkowej itp.
 • Wskazówki, co zrobić, aby zapewnić sobie reelekcję i jak się do tego przygotować
4.

Zasady przeprowadzania konkursu

na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły

   Zagadnienia

 • Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora
 • Wymagania formalne wynikające z przepisów prawa oświatowego i przepisów szczególnych
 • Przebieg postępowania w konkursie – procedura krok po kroku
 • Jak uniknąć otrzymania odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego
5.

Dokumentacja wymagana

do zgłoszenia kandydatury w konkursie
 • Tworzenie dokumentów konkursowych (GOTOWE wzory dokumentów i zasady ich uzupełniania)
 • Prawidłowe brzmienie dokumentów konkursowych
 • Wskazówki, jak napisać uzasadnienie do przystąpienia do konkursu
 • Zaświadczenia i oświadczenia potrzebne do dokumentacji konkursowej
6.

Koncepcja

funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły

   Zagadnienia

 • Wskazówki, jak opracować koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły
 • Omówienie przykładowych wzorów gotowych koncepcji pracy szkoły
 • Wskazówki, jak omówić koncepcję przed komisją konkursową
7.

Rozmowa konkursowa

krok po kroku

   Zagadnienia

 • Przebieg rozmowy konkursowe
 • Najczęściej zadawane pytania przez komisję i proponowane odpowiedzi
8.

Zadania i odpowiedzialność dyrektora

wynikające z przepisów prawa

   Zagadnienia

 • Najważniejsze zadania stojące przed dyrektorem: zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego, planowanie pracy szkoły
 • Rodzaje odpowiedzialności dyrektora
9.

Przekazanie stanowiska

   Zagadnienia

 • Zasady przekazania stanowiska i majątku
 • Przykładowy protokół zdawczo-odbiorczy mienia i dokumentacji szkoły/przedszkola
Weź udział w kursie

Nowe wymagania na stanowisku dyrektora placówki

Konkurs na dyrektora oraz ocena jego pracy wg nowych przepisów

Cena netto : PLN 300

Write your awesome label here.

Dostęp

90 dni do platformy online

Video

4 godziny wykładów, 7 lekcji

Materiały

pakiet wzorcowych dokumentów

Certyfikat

ukończenia kursu