OTYŁOŚĆ

to nie tylko nadmiar tkanki tłuszczowej

OTYŁOŚĆ

to nie tylko defekt estetyczny

OTYŁOŚĆ

to poważna choroba z 200 powikłaniami

Według badań Światowej Federacji Otyłości, w 2035 roku co czwarta osoba na świecie będzie zmagać się z chorobą otyłościową. Coraz częściej problem dotyczy także dzieci; w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat trzykrotnie wzrosła liczba młodych z nadwagą. Natomiast dane NFZ dotyczące osób dorosłych wskazują, że obecnie 68 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet ma nadmierną masę ciała. Na otyłość choruje zaś już 15,4 proc. dorosłych mężczyzn i 15,2 proc. dorosłych kobiet, czyli ok. 8 milionów osób (dane NIZP-PZH).

O
tyłość to choroba przewlekła o złożonych uwarunkowaniach, która charakteryzuje się tendencją do nawrotów i nie ustępuje samoistnie. Ponadto, baania potwierdzają, że choroba otyłościowa skutkuje aż 200 zaburzeniami i powikłaniami takimi, jak cukrzyca typu 2, zaburzenia kardiologiczne oraz zwiększenie ryzyka chorób nowotworowych.

ROLA DIETETYKA W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM
leczącym pacjenta z otyłością

Algorytm leczenia otyłości uwzględnia w pierwszej kolejności działania dietetyczne, modyfikację stylu życia, dalej leczenie farmakologiczne, a w niektórych przypadkach także leczenie operacyjne.

Jednocześnie podstawowym celem leczenia choroby otyłościowej jest redukcja masy ciała oraz zmniejszenie ryzyka występowania powikłań otyłości, jak i terapia zaburzeń metabolicznych oraz zapobieganie ponownemu wzrostowi masy ciała.

Stąd, wyjściową metodą leczenia w terapii otyłości jest leczenie niefarmakologiczne, czyli właściwie dobrana dieta, która uwzględnienia indywidualne cechy metaboliczne pacjenta oraz schorzenia towarzyszące. Także w sytuaji włączenia terapii farmakologicznej, postępowanie niefarmakoogiczne nadal ma zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych interakcji żywność – lek. Istotną rolę w zespole terapeutycznym pełni dietetyk również w przypadku leczenia operacyjnego – w procesie prehabilitacji bariatrycznej, jak i wsparciu dietetycznym pacjentów po zabiegu.

KONFERENCJA

Waga niniejszego problemu oraz niekwestionowana rola dietetyka w procesie leczenia otyłości i jej powikłań, skłoniły nas do dedykowania w całości tegorocznej konferencji niniejszemu tematowi. Zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów-praktyków na co dzień pracujących z pacjentami z chorobą otyłościową, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie dostarczy Uczestnikom najwyższej jakości wiedzę, czego potwierdzeniem jest patronat nad wydarzeniem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktorka naczelna magazynu Współczesna Dietetyka
Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktorka naczelna magazynu
Współczesna Dietetyka
   Zobacz certyfikat
 • Wydarzenie certyfikowane

  Nasza konferencja spełnia standardy etyczne wynikające z kodeksu dobrych praktyk INFARMA

Ogólnopolska Konferencja

Współczesna Dietetyka o powikłaniach otyłości

Najnowsze rekomendacje i zalecenia w zakresie dietoterapii chorób będących następstwem otyłości

   Termin: 17 czerwca 2023

   Godziny: 9.00-18.00

MIEJSCE

BusinessWell | Centrum Usług dla Biznesu
Poznań, ul. Polska 15

Grono prelegentów

Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia. Lekarz, internista, gastroenterolog, wieloletni ekspert ds. żywienia, aktywności fizycznej i otyłości WHO, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Prof. dr n. med.

Paweł Bogdański

Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, certyfikowany lekarz lipidolog, Narodowy Specjalista Leczenia Otyłości Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym. Kierownik Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Redaktor Naczelny Forum Zaburzeń Metabolicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Autor ponad 300 publikacji naukowych z dziedziny otyłości, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego.

Dr hab. n. med.

Monika Szulińska

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, sekretarz i jeden z założycieli PTLO, klinicystka zajmująca się leczeniem otyłości od 20 lat. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. Współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości, cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego. Wykładowca, aktywny uczestnik programów edukacyjnych i badawczych zarówno dla pacjentów jak i specjalistów.
Dr n. o zdrowiu

Matylda Kręgielska-Narożna

Dietetyk kliniczny, promotor zdrowia. Adiunkt w Katedrze Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współautorka najnowszych „Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko PTLO”. W codziennej praktyce zajmuje się poradnictwem dietetycznym. Udziela kompleksowych porad żywieniowych w nadwadze, otyłości (w tym w czasie farmakoterapii oraz przed i po operacjach bariatrycznych), nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach metabolicznych. W praktyce łączy współczesną wiedzę akademicką i umiejętności psychodietetyczne. Konsultacje dietetyczne oparte są na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.
Dr n. med. i o zdrowiu

Agnieszka Surwiłło-Snarska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW ze specjalizacją dietetyka oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka. Pracuje jako dietetyk w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Członkini Szpitalnego Zespołu Żywieniowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu.
Dr n. med.

Magdalena Jodkiewicz

Absolwentka kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na SGGW w Warszawie. Ukończyła Polską Szkołę Żywienia i Metabolizmu oraz kurs dla zespołów żywieniowych organizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując jako dietetyk kliniczny w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób Metabolicznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, a obecnie pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia publicznego PZH - Państwowym Instytucie Badawczym.
Dr

Maria Brzegowy

Dietetyk i specjalista żywienia klinicznego. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się przede wszystkim: chirurgia bariatryczna, wsparcie żywieniowe w chorobach nowotworowych, żywienie do- oraz pozajelitowe. Nauczyciel akademicki, dietetyk Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie, członek Zespołu Żywieniowego Szpitala.
Dr n. farm.

Joanna Pieczyńska

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Swoje zainteresowania poszerzała na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych w specjalności Bromatologia. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. V-ce Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dietetyki oddziału wrocławskiego. Członek Towarzystwa Psychodietetyki.
Prof. dr hab. inż.

Monika Bronkowska

Na co dzień jest naukowcem i wykładowcą akademickim w Instytucie Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorką wielu publikacji i monografii naukowych, książek popularno-naukowych, recenzentem i promotorem prac dyplomowych. Jest członkiem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jest praktykującym dietetykiem i edukatorem w Poradni Dietetycznej - Akademia Diety.
Mgr

Natalia Szupryczyńska

Dietetyk, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka i asystent w Zakładzie Biochemii Żywienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk w Krajowym Centrum  Hipercholesterolemii Rodzinnej. Wykładowca w WSZ w Gdańsku oraz edukator żywieniowy współpracujący ze Stowarzyszeniami i Fundacjami. Szczególnie interesuje się witaminami, dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, chorobach nerek i żywieniem ciężarnych.
Dr n. o zdrowiu

Angelika Staszewska

Wykładowca akademicki, specjalistka w zakresie psychodietetyki i promocji zdrowia, z tytułem MBA dla kadr medycznych. Kierownik merytoryczny kierunku Psychodietetyka na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu SWPS. Założycielka Poradni Psychodietetyki. Pracuje w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów. Koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych z obszaru zdrowia.
Dr n. biol. med.

Patrycja Szachta

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.
Mgr

Katarzyna Kałaska

Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku dietetyka. W zakresie jej największych zainteresowań zawodowych  znajduje się poradnictwo żywieniowe w chorobach autoimmunizacyjnych, alergiach i zaburzeniach mikroflory jelitowej. Współpracując z pacjentami w gabinecie, na szkoleniach czy warsztatach zazwyczaj zachęca do metody małych kroków, które długofalowo dają największe efekty zdrowotne. Obecnie pracuje jako Starsza Specjalistka ds. żywienia w Nestlé Polska S.A. gdzie wspiera m.in. programy edukacyjne dla pracowników oraz realizuje prace nad profilem żywieniowym produktów Nestlé i komunikacją związaną z produktem.
Mgr

Aleksandra Zator

Absolwentka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Dietetyk Kliniczny, Psychodietetyk, Trener Osobisty oraz Coach. Ciągle poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności z zakresu żywienia człowieka. Odbyła również staż w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu oraz ukończyła Studium Dietetyczne w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi własny gabinet dietetyczny oraz jest ekspertem w MyBestPharm.

Koncepcja wydarzenia

Wydarzenie jest certyfikowane.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Empty space, drag to resize

Praktyka

Konferencja ma charakter szkoleniowo-warsztatowy wyłącznie w formule stacjonarnej.

Networking

Celujemy w maksymalizację praktycznego wymiaru spotkania, podczas którego Uczestnicy wezmą udział w eksperckich wystąpieniach oraz poznają, a nawet wypróbują branżowych nowinek dostępnych w przestrzeni networkingowej.

Integracja

Tym razem spotykamy się w dedykowanej dla nas przestrzeni biznesowej Business WELL, która sprzyja zbieraniu doświadczeń zarówno w aspekcie edukacyjnym, jak i integracyjnym oraz rekreacyjnym.

Program Konferencji

Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

1.

Dlaczego ciągle przegrywamy z otyłością?

   Dowiesz się:

 • Jakie są przyczyny narastania epidemii otyłości?
 • Kto jest odpowiedzialny za otyłość?
 • Czy istnieje recepta na zwalczanie otyłości?

   W programie:

 • Metody na powstrzymanie epidemii otyłości.
 • Rola państwa w przeciwdziałaniu otyłości.
 • Prawne aspekty związane z odpowiedzialnością za otyłość u dzieci.
 • Koszty społeczne i ekonomiczne otyłości.
Prof. dr n. med.

Paweł Bogdański

Dr hab. n. med.

Monika Szulińska

2.

Farmakoterapia w leczeniu choroby otyłościowej

   Dowiesz się:

 • Jakie grupy leków do leczenia otyłości rekomenduje Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości?
 • Która grupa leków i dlaczego jest rekomendowana w leczeniu otyłości u chorych z zespołem metabolicznym?
 • Dlaczego farmakoterapia jest kluczowym elementem leczenia choroby otyłościowej?

   W programie:

 • Zalecenia PTLO w zakresie farmakoterapii
 • Mechanizmy działania leków e leczeniu choroby otyłościowej
 • Najczęstsze działania niepożądane, z którymi zmagają się na co dzień pacjenci
 • Interakcje żywność – lek istotne w dietoterapii otyłości i chorób współistniejących
Dr n. o zdrowiu

Matylda Kręgielska-Narożna

3.

Niefarmakologiczne metody leczenia choroby otyłościowej

   Dowiesz się:

 • Jak wyglądają najnowsze polskie zalecenia dotyczące terapii żywieniowej choroby otyłościowej?
 • Jakie stawiać cele i jakie tempo redukcji masy ciała będzie wskazane?
 • Jaki model żywienia będzie najbardziej korzystny dla pacjenta w czasie terapii, w zależności od towarzyszących zaburzeń metabolicznych?
 • Jak zapewnić wsparcie żywieniowe w czasie farmakoterapii oraz niwelować jej skutki uboczne?

   W programie:

 • Zalecenia w żywieniowej terapii choroby otyłościowej wg PTLO
 • Modele żywieniowe w leczeniu choroby otyłościowej
 • Wsparcie żywieniowe  pacjentów w czasie farmakoterapii choroby otyłosciowej
 • Suplementy diety w terapii wspomagającej leczenie choroby otyłościowej
Mgr

Natalia Szupryczyńska

4.

Niefarmakologiczne zapobieganie i leczenie zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego

   Dowiesz się:

 • Jak zaplanować strategię żywieniową u pacjentów z otyłością i współistniejącymi zaburzeniami lipidowymi oraz nadciśnieniem tętniczym?

   W programie:

 • Zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze - najnowsze rekomendacje i badania
 • Rozpoznawanie zaburzeń profilu lipidowego - czym właściwie są lipoproteiny i na co zwrócić uwagę w badaniach laboratoryjnych
 • Nutraceutyki i suplementy diety - które są bezpieczne i skuteczne we wspomaganiu terapii w zaburzeniach lipidowych
 • Kwasy omega-3 w leczeniu hipertriglicerydemii i chorób sercowo-naczyniowych
 • Wpływ poszczególnych zmian stylu życia na stężenie lipidów we krwi i nadciśnienia tętniczego
 • Szczegółowe zalecenia żywieniowe w przypadku zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego
Prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jarosz

5.

Znaczenie otyłości w prewencji chorób przewodu pokarmowego i ich leczeniu

   Dowiesz się:

 • Jak otyłość powoduje choroby przewodu pokarmowego?
 • Czy redukcja masy ciała może zwiększyć skuteczność leczenia chorób przewodu pokarmowego?
 • Jakich konsultacji potrzebuję gastroenterolog w leczeniu pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, którzy maja otyłość?

   W programie:

 • Zaburzenia metaboliczne w otyłości prowadzące do rozwoju chorób przewodu pokarmowego.
 • Korzyści z redukcji masy ciała w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.
 • Współpraca gastroenterologa z innymi specjalistami w leczeniu chorych z chorobami przewodu pokarmowego z otyłością.
 • Objawy gastrologiczne w chorobach poza przewodem pokarmowym związane z otyłością.
Dr n. farm.

Joanna Pieczyńska

6.

Strategie żywieniowe u pacjentów z otyłością i chorobą refluksową,  metaboliczną chorobą stłuszczeniową wątroby oraz zespołem jelita nadwrażliwego

   Dowiesz się:

 • Dlaczego otyłość jest jednym z czynników ryzyka GERD, MAFLD i IBS?
 • Czym różnią się zespoły przełykowe i pozaprzełykowe w GERD?
 • Czy MAFLD i NAFLD to to samo?
 • Jak połączyć dietę redukcyjną z zaleceniami żywieniowymi w GERD, MAFLD i IBS?
 • Kiedy pacjent z otyłością i GERD i MAFLD powinien rozważyć operację bariatryczną?

   W programie:

 • Strategie żywieniowe w leczeniu GERD, MAFLD i IBS w zależności od stopnia otyłości.
 • Niedobory żywieniowe wynikające z farmakoterapii GERD.
 • Znaczenie probiotyoterapii w GERD, MAFLD i IBS.
Prof. dr hab. inż.

Monika Bronkowska

7.

Kluczowe czynniki sukcesu w leczeniu cukrzycy typu 2 i insulinooporności współistniejących z otyłością

   Dowiesz się:

 • Jak wyglądają kompleksowe strategie dietoterapii zalecane w cukrzycy, stanie przedcukrzycowym i insulinooporności u pacjentów z otyłością?

   W programie:

 • Otyłość - choroba interdyscyplinarna.
 • Otyłość - insulinooporność - cukrzyca typu 2.
 • Otyłość a cukrzyca - problemy terapeutyczne.
 • Zalecenia żywieniowe dla pacjentów z cukrzycą i/lub insulinoopornością według aktualnych wytycznych.
 • Najistotniejsze elementy dietoterapii pacjenta z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością.
 • Na jakie składniki odżywcze powinniśmy zwrócić szczególną uwagę u pacjentów z cukrzycą i/lub insulinopornością.
 • Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy.
 • Suplementy diety w terapii wspomagającej leczenie cukrzycy t.2 i/lub insulinooporność.
Dr n. biol. med.

Patrycja Szachta

8.

Apetyt na bakterie? Czy mikrobiom kształtuje apetyt Twoich pacjentów?

   Dowiesz się:

 • Co robią dla nas bakterie jelitowe i jak korzystnie modulować funkcjonowanie mikrobiomu?
 • Czy bakterie jelitowe mogą być generatorem nadwagi i otyłości?
 • Czy to możliwe, aby Twój mikrobiom kształtował Twój apetyt?
 • Czy istnieją „magiczne” probiotyki na odchudzanie?

   Dowiesz się:

 • Omówienie funkcji mikrobiomu jelitowego ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do nadwagi i otyłości?
 • Informacje na temat najnowszych trendów w probiotykoterapii wpierającej leczenie otyłości?
Dr n. med.

Magdalena Jodkiewicz

Patronat

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

9.

Otyłość u chorego z nowotworem złośliwym cz. 1 - profilaktyka

   Dowiesz się:

 • Czy otyłość wpływa na ryzyko zachorowania na nowotwór?
 • Czy istnieją produkty onkogenne?
 • Czy otyłość wpływa na przebieg leczenia onkologicznego i rokowania pacjenta?
 • Czy otyłość ma znaczenie u chorych poddanych zabiegom chirurgicznym z powodu nowotworu złośliwego?

   W programie:

 • Najnowsza epidemiologia zachorowań na nowotwory (mężczyźni, kobiety).
 • Model żywienia w profilaktyce w otyłości w kontekście choroby nowotworowej.
 • Żywieniowe czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory.
 • Rola aktywności fizycznej w profilaktyce nowotworów.
Dr n. med. i o zdrowiu

Agnieszka Surwiłło-Snarska

Patronat

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

10.

Otyłość u chorego z nowotworem złośliwym cz. 2 - leczenie

   Dowiesz się:

 • Czy osoba chora na raka może się odchudzać?
 • Jak postępować z pacjentem otyłym z rozpoznaniem onkologicznym?
 • Czy w trakcie terapii onkologicznej pacjent otyły może włączyć aktywność fizyczną?
 • Jak praktycznie wygląda opieka dietetyczna nad chorym otyłym z nowotworem złośliwym?

   W programie:

 • Badania wykonywane chorym onkologicznym kwalifikowanym do diet redukcyjnych.
 • Wskazania do suplementacji u chorych onkologicznych stosujących dietę redukcyjną.
 • Praktyczne elementy diet redukcyjnych proponowanych pacjentom onkologicznym.
Dr

Maria Brzegowy

11.

Opieka dietetyczna pacjenta otyłego leczonego chirurgicznie - operacja bariatryczna

   Dowiesz się:

 • Jakie następstwa żywieniowe ma operacja bariatryczna?
 • Czy pacjent z otyłością może być jednocześnie niedożywiony?
 • Suplementacja po operacji - dlaczego jest konieczna bez względu na rodzaj interwencji chirurgicznej?
 • Multidyscyplinarne podejście do leczenia - dlaczego i w jaki sposób?

   W programie:

 • Najważniejsze zmiany w diecie pacjenta po operacji bariatrycznej.
 • Charakterystyka podstawowej suplementacji po interwencji.
 • Najczęstsze problemy pacjenta bariatrycznego.
 • Follow-up pacjenta - propozycja prowadzenia.
Mgr

Katarzyna Kałaska

12.

Plant-based diet - czy to lek na całe zło?

   Dowiesz się:

 • Którzy pacjenci mogą być zainteresowani koncepcją diety roślinnej?
 • Czy dostępne roślinne zamienniki mięsa odpowiadają na ich potrzeby?

   W programie:

 • Założenia diety planetarnej jako rekomendowanego modelu żywienia.
 • Dlaczego warto sięgać po produkty plant-based.
 • Roślinne zamienniki mięsa – zastosowanie w codziennych posiłkach.
Dr n. o zdrowiu

Angelika Staszewska

13.

Rola psychodietetyka w leczeniu otyłości

   Dowiesz się:

 • W jaki sposób psychologiczne oraz społeczno-kulturowe czynniki wpływają na ryzyko otyłości?
 • W jaki sposób pracować z pacjentem z otyłością żeby budować zdolność samoregulacji i zmiany nawyków oraz konstruktywnie przeformułować własne przekonania?

   W programie:

 • Psychologiczne zasoby sprzyjające zdrowiu.
 • Dlaczego tak trudno schudnąć?
 • Interwencje w redukcji masy ciała - ujęcie psychodietetyczne.
 • Rodzaje i znaczenie motywacji w procesie odchudzania.
 • Emocje i stres w procesie odchudzania.
Mgr

Aleksandra Zator

14.

Otyłość, a programowanie stwardnienia rozsianego?

   Dowiesz się:

 • Jakie są czynniki środowiskowe w epidemiologii stwardnienia rozsianego?
 • Z czym na co dzień zmaga się osoba z SM?
 • Czy otyłość wpływa na wystąpienie stwardnienia rozsianego?
 • Na które witaminy należy zwrócić szczególną uwagę w SM?
 • Jaka dieta jest najlepsza w tej jednostce chorobowej?
 • Jak modelować zachowania zdrowotne w SM?

   W programie:

 • Patogeneza w stwardnieniu rozsianym.
 • Objawy w stwardnieniu rozsianym z jakim zmagają się pacjenci.
 • Wskazanie potencjalnych przyczyn SM
 • Hiperhomocysteinemia.
 • Poszczególne witaminy i ich wpływ na stwardnienie rozsiane.
 • Sposób myślenia i jego wpływ na przebieg choroby.
 • Przegląd diet polecanych w SM.

Patronat

Konferencja pod honorowym patronatem
Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Write your awesome label here.

Uczestnicy

Do udziału w Konferencji zapraszamy dietetyków oraz lekarzy, w szczególności lekarzy POZ, którym zależy na przełożeniu najnowszych rekomendacji w zakresie terapii choroby otyłościowej na codzienną praktykę zawodową.

Bilety

Szybka decyzja

*zł 159 netto
195,57 brutto
Decyduj się szybko i skorzystaj z niższej ceny - z możliwością rezygnacji do 30 dni przed Konferencją.
*Oferta ograniczona czasowo - do wyczerpania tej puli biletów
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet powitalny
 • Poczęstunek kawowy
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Możliwość rezygnacji do 30 dni przed Konferencją

Jeszcze poczekam

*zł 249 netto
306,27 brutto
Jeśli wolisz poczekać, możesz zakupić bilet później, w wyższej cenie i ofercie bezzwrotnej.
*Oferta dostępna po wyczerpaniu tańszej puli biletów
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet powitalny
 • Poczęstunek kawowy
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Oferta bezzwrotna

Bilet stacjonarny

*zł 159 netto
195,57 brutto
*Wyprzedane
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet powitalny
 • Poczęstunek kawowy
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Możliwość rezygnacji do 30 dni przed Konferencją

Bilet online    

*zł 159 netto
195,57 brutto
Nie udało Ci się zakupić biletu stacjonarnego? Możesz być z nami online  
*Oferta bezzwrotna
 • Dostęp do transmisji na żywo z wszystkich wykładów w dniu Konferencji
 • Prezentacje i materiały konferencyjne
 • Pakiet zniżek od partnerów
 • Imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Jak dołączyć do transmisji?