Warsztaty online

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowe regulacje

Jak uzupełnić dokumentację i wdrożyć nowe obowiązki?
 • Termin: 24 stycznia 2024 r.
 • Godzina: 10.00 - 14.00
Write your awesome label here.
 • Prelegentka: Anna Gruzla
 • Certyfikat: Imienny
 • Nagranie: 30 dni po szkoleniu
 • Narzędzia: Kompletna dokumentacja
Podstawa prawna
Właściciele i dyrektorzy żłobków i klubów dziecięcych mają obowiązek prowadzenia dokumentacji wymienionej w nowym Rozporządzeniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3, które weszło w życie. W placówkach odbywają się już pierwsze kontrole.
Empty space, drag to resize
Warsztat online skierowany jest do:
Właścicieli, dyrektorów i kierowników żłobków oraz klubów dziecięcych (zarówno publicznych jak i niepublicznych).
Empty space, drag to resize
Certyfikat
Imienny certyfikat po ukończeniu szkolenia.

Szczegóły szkolenia

Weszły w życie

zmiany dotyczące opieki nad dziećmi

do lat 3

na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Rozporządzenie zawiera nowe wytyczne opieki nad dziećmi do lat 3 w placówkach publicznych oraz niepublicznych. Mowa tu przede wszystkim o żłobkach, ale także klubach dziecięcych. Dokument określa m.in. cele pedagogiczne, opiekuńcze i wychowawcze jakie należy uwzględnić w opiece żłobkowej. Określono także standardy dotyczące pracy z dzieckiem oraz bezpieczeństwa dzieci i personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna. Dokument reguluje też zasady organizacji pracy, monitoringu i ewaluacji oraz współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami.
Jeżeli jesteś dyrektorem lub właścicielem takiej placówki, niezbędne według nowego rozporządzenia będą dla Ciebie dokumenty wymienione w Rozporządzeniu. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój żłobek lub klub dziecięcy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty, chcesz szybko i sprawie przygotować nową wymaganą w Rozporządzeniu dokumentację, odnaleźć się w nowych przepisach, a także być przygotowanym na kontrolę, weź udział w warsztacie online.
Podczas warsztatu online ekspert przedstawi nowe standardy opieki nad dziećmi do lat 3, opowie o obowiązkowej dokumentacji oraz przedstawi zasady dostosowania placówki do nowych przepisów. Uczestnicy otrzymają również wzory dokumentów do zastosowania.
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach

Jeśli chcesz

wiedzieć, czym są,

jak określić i kogo obowiązują standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

poznać

szczegółowe regulacje dotyczące standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

dostosować swoją placówkę

do nowych przepisów

sprawdzić,

czy Twój żłobek lub klub dziecięcy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty

dowiedzieć się,

jakie nowe zadania spoczywają na Twojej placówce

szybko i sprawie przygotować

nową wymaganą w Rozporządzeniu dokumentację

sprawnie odnaleźć się

w nowych przepisach

poznać pierwsze zalecenia

po pierwszych kontrolach przeprowadzonych w Polsce

przygotować się

do kontroli

zobaczyć, jak przygotować

wymagane procedury dotyczących bezpieczeństwa dzieci

przygotować wymagany plan

opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny - zgodnie z wymogami

zobaczyć, jak przygotować

wymagane procedury dotyczących bezpieczeństwa dzieci

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe,

które wyposaży Cię zarówno w rozwiązania formalne, jak i kompleksową dokumentację

Po szkoleniu:

 • Zrozumiesz czym są w praktyce standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Będziesz wiedzieć, jakie zadania spoczywają na Twojej placówce
 • Będziesz potrafił(a) opracować i wdrożyć nowe procedury
 • Z łatwością przygotujesz odpowiedni, wymagany plan opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny
 • Będziesz gotowy(a) do ewentualnej kontroli
 • Otrzymasz gotowy pakiet wzorcowych dokumentów niezbędny do realizacji nowych obowiązków w placówce
 • Uporządkujesz zasady organizacji pracy, monitoringu i ewaluacji oraz współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami
Prowadzący

Anna Gruzla

Organizator

Grupa Wydawnicza Semantika

Program szkolenia

 • I.  Omówienie nowych przepisów

 • Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Nowe zasady wprowadzone Rozporządzeniem.
 • Obowiązkowa dokumentacja wymagana od dyrektora.
 • II. Rozporządzenie wykonawcze jako odpowiedź na ustandaryzowanie ram jakości opieki i edukacji obowiązujących w Polsce

 • Wyjaśnienie zadań placówek prywatnych oraz prowadzonych przez JST.
 • Pierwsze kontrole w Polsce.
 • Pierwsze zalecenia w tym zakresie.
 • III. Regulacje dotyczące standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3

Omówienie regulacji dotyczących:

 • Pracy z dzieckiem.
 • Bezpieczeństwa dzieci.
 • Organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna.
 • Monitoringu i ewaluacji.
 • Współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami.

Omówienie wymaganych procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci:

 • Procedura zapobiegania wypadkom podczas pobytu dzieci w placówce, a także rozprzestrzenianiu się chorób wśród dzieci i personelu.
 • Procedura postępowania w razie wypadku dziecka.
 • Procedury określające zasady pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym zasady przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka przez rodziców lub osoby sprawujące opiekę w placówce na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • IV. Opracowywanie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego

 • Podmioty i tryb wprowadzenia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
 • Przyjęcie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego - obowiązkowe czy nie obowiązkowe?
 • Konsultacje projektu planu i jego zmiany z rodzicami dzieci, a w przypadku gdy w żłobku lub klubie dziecięcym została utworzona rada rodziców – z tą radą.
 • V. Aktualizacja planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego

 • Na co zwrócić uwagę aktualizując plan.
 • Jak formułować zapisy realizacji standardów w planie?
 • Prezentacja i omówienie przykładowego, wzorcowego planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
 • VI. Omówienie zaprezentowanych indywidualnych dokumentów uczestników

 • VII. Dyskusja i pytania do eksperta

Materiały szkoleniowe

Kompletna dokumentacja

Otrzymasz materiały szkoleniowe w postaci kompletnego pakietu dokumentów, m.in:

 • wzór zapisów w statucie dotyczący planu opiekuńczo - wychowawczo – edukacyjnego
 • procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka
 • procedura podejrzenia stosowania przemocy względem dziecka
 • procedura w przypadku nagłego wypadku
 • postępowanie powypadkowe
 • procedura przyprowadzania dziecka
 • zasady bezpiecznego pobytu w żłobku
 • zapobieganie wypadkom
 • zadania opiekuna w zakresie bezpieczeństwa dzieci
 • ocena pracy i ewaluacji osób sprawujących opiekę
 • ocena realizacji standardów
 • ankieta satysfakcji rodzica
 • wzorcowy regulamin
 • wzorcowy statut
 • wzór ogólnego rozkładu materiału (podzielony na dwa semestry)
 • wzory miesięcznych rozkładów materiału
 • wzory miesięcznych planów pracy
 • wzór arkusza obserwacji dzieci
 • miesięczny szczegółowy rozkład materiału

a także Bonus! 

 • Przewodnik metodyczny i materiały do zabaw ortofonicznych
Prowadząca

Anna Gruzla

Wieloletni właściciel i dyrektor żłobków oraz opiekun. Tworzy zespoły, kieruje niki, deleguje zadania i wspiera na co dzień. Certyfikowany szkoleniowiec, przedsiębiorca, przewodniczący Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Celem i misją pracy w stworzonych przeze nią placówkach jest pełne wparcie rodziców, dzieci, rodzin, opiekunów i zespołów opiekunów. W szerokim ujęciu, zorientowane na towarzyszenie zmianie, zrozumienie jej, realizację celów, planów, marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.annagruzla.pl

Bilety

 • 399

Bilet
 • Dostęp na żywo do 4-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • 499

Bilet z nagraniem
 • Dostęp na żywo do 4-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • 599

Bilet z nagraniem i pakietem dokumentów
 • Dostęp na żywo do 4-godzinnego szkolenia z ekspertem
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania szkolenia na 30 dni
 • Pakiet obejmujący wzorcowe dokumenty i procedury

Prezentowane ceny są cenami netto. Jeśli Twój bilet opłaca placówka korzystająca ze środków publicznych, cena netto = brutto.