szkolenie online

Oś jelito-wątroba

Choroby wątroby, z uwagi na nieustannie wzrastającą skalę problemu, to aktualnie jedno z ważniejszych wyzwań medycyny. 

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest najczęstszą chorobą wątroby o charakterze przewlekłym i stanowi poważny problem epidemiologiczny. Według różnych danych częstość występowania NAFLD waha się od 17-46% populacji. Z uwagi na pogłębiającą się skalę otyłości oraz chorób metabolicznych szacuje się, że częstość zachorowania na NAFLD będzie ciągle wrastać. 
Z uwagi na ten fakt, warto poznać nowe strategie zapobiegania i wsparcia terapeutycznego pacjentów z chorobami wątroby, szczególnie poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową i oś jelito-wątroba.
szkolenie online

Oś jelito-wątroba

Choroby wątroby, z uwagi na nieustannie wzrastającą skalę problemu, to aktualnie jedno z ważniejszych wyzwań medycyny. 
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest najczęstszą chorobą wątroby o charakterze przewlekłym i stanowi poważny problem epidemiologiczny. Według różnych danych częstość występowania NAFLD waha się od 17-46% populacji. Z uwagi na pogłębiającą się skalę otyłości oraz chorób metabolicznych szacuje się, że częstość zachorowania na NAFLD będzie ciągle wrastać. 
Z uwagi na ten fakt, warto poznać nowe strategie zapobiegania i wsparcia terapeutycznego pacjentów z chorobami wątroby, szczególnie poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową i oś jelito-wątroba.

Dla kogo? 

Szkolenie skierowane jest do dietetyków, lekarzy, specjalistów żywienia oraz innych specjalności zajmujących się terapią pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, w tym wątroby.

Szkolenie prowadzi

Dr n. med. Anna Bartnicka

Dyrektor ds. nauki Instytutu Mikroekologii w Poznaniu. Diagnosta laboratoryjny. Doktorat nt. mikrobioty jelitowej u noworodków ukończyła w Klinice Zakażeń Noworodka, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku analityka medyczna. Do jej głównych zainteresowań należy mikrobiota jelitowa i jej znaczenie w zdrowiu i chorobie. Posiada wieloletnie doświadczenie w temacie mikrobioty jelit oraz probiotykoterapii. Propagatorka wiedzy nt. mikrobioty jelit i probiotyków na IG @anna.bartnicka. Współautorka książki "Dieta w chorobach autoimmunologicznych".

Co w programie?

Od teorii do praktyki

które probiotyki na rynku polskim warto zastosować u pacjentów z chorobami wątroby? 

Zmiany mikrobioty

Jakie zmiany mikrobioty obserwuje się w poszczególnych chorobach wątroby?

Funkcje oraz choroby

Zaprezentujemy funkcje, podział i diagnostykę chorób związanych z działaniem wątroby.

MAFLD
a NAFLD

Porównamy Metabolic-associated fatty liver disease i Nonalcoholic fatty liver disease. 

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

Podczas szkolenia dowiesz się:

1

O jakich

funkcjach wątroby często zapominamy?
2

Jakie są

najczęstsze choroby wątroby?
3

MAFLD a NAFLD

czy to ta sama jednostka choroba? 
4

Czy istnieje

 połączenie mikrobiota-jelito-wątroba?
5

Które

probiotyki są najlepiej przebadane do stosowania w chorobach wątroby?