szkolenie online

Oś jelito-mózg

Coraz więcej mówi się na temat silnego powiązania pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym – stąd właśnie powiedzenie, że jelito to drugi mózg.
Ośrodkowy układ nerwowy połączony jest z przewodem pokarmowym za pomocą nerwu błędnego, a dwukierunkowy szlak komunikacji między tymi dwoma układami nosi nazwę osi
jelitowo – mózgowej.
szkolenie online

Oś jelito-mózg

Coraz więcej mówi się na temat silnego powiązania pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym – stąd właśnie powiedzenie, że jelito to drugi mózg.
Ośrodkowy układ nerwowy połączony jest z przewodem pokarmowym za pomocą nerwu błędnego, a dwukierunkowy szlak komunikacji między tymi dwoma układami nosi nazwę osi
jelitowo – mózgowej.

Dla kogo? 

Do udziału w webinarze zapraszamy dietetyków, lekarzy, trenerów, specjalistów ds. żywienia, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat osi jelito - mózg oraz poznać możliwe przyczyny zaburzeń nastroju, depresji i problemów z przewodem pokarmowym. 

Szkolenie prowadzi

Dr n. biol. med. Patrycja Szachta

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

Co w programie?

Potencjał diety

Terapeutyczny potencjał diety w kontekście zaburzeń nastroju 

Mikroflora oraz suplementacja

Mikroflora jelitowa a nastrój oraz suplementacja psychobiotykami

Wpływ czynników 

zewnętrznych na
mikrobiom jelitowy

Zaburzenia nastroju a...

Zespół jelita
nadwrażliwego i SIBO 

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

Podczas szkolenia dowiesz się:

1

Dlaczego

jelito nazywamy „drugim mózgiem”?
2

W jaki

 sposób mikrobiota jelit jest powiązana z nastrojem?
3

Jakie

czynniki uszkadzają i odbudowują mikrobiom?
4

Czym

są psychobiotyki?
5

Czy

IBS i SIBO wpływają na zaburzenia samopoczucia?