Kurs oparty na eksperckiej wiedzy i doświadczeniach

Karta Nauczyciela 2023 a zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w umowach, urlopach, zwolnieniach
 • Certyfikowany kurs warsztatowy
Cena netto: PLN 300
Specjalistyczny kurs dokształcający dla dyrektorów szkół i przedszkoli (publicznych i niepublicznych), nauczycieli, pracowników działów kadr i płac oraz księgowości, podczas którego zostaną omówione najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Ekspert nie tylko omówi aktualne wymagania prawne, ale także udzieli merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów według nowo obowiązujących przepisów prawa.
 • Dostęp na 90 dni
 • 10 lekcji
 • 4 godziny wideowykładów
 • Narzędziownik - pakiet wzorcowych dokumentów
 • Certyfikat ukończenia kursu
Write your awesome label here.
Partnerzy
Niezbędnik Dyrektora Szkoły
Dyrektor szkoły i przedszkola musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, nauczyciele mają możliwość wnioskowania o zatrudnienie na czas nieokreślony, nauczyciele mają prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego. To tylko niektóre z przepisów, jakie zaczęły obowiązywać.

26 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Dokument wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy zapewniające równowagę między życiem zawodowym a służbowym. Nowelizacja Kodeksu pracy pociąga za sobą zmiany w Karcie Nauczyciela, w tej ustawie zostały uregulowane wybrane uprawnienia rodzicielskie i zwolnienia od pracy nauczycieli.

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) oznacza to konieczność zapoznania się ze zmianami i wdrożenie ich z życie.
 • Podczas kursu dowiesz się:

  • Jakie zmiany zostały wprowadzone w Kodeksie pracy
  • Jak interpretować zapisy w Karcie Nauczyciela w konsekwencji nowelizacji Kodeksu pracy
  • Jak poprawnie opracować nowe wymagane od dyrektora dokumenty
  • Czy nauczyciel ma prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
  • Jak odpowiednio przygotować umowę o pracę po zmianach
  • Jakie dodatkowe urlopy przysługują pracownikom
  • Kiedy możliwe jest obniżenie czasu pracy nauczyciela
  • Czy nauczyciel może zawnioskować o elastyczną organizację pracy
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudniania (dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego)
  • Jakie obowiązki ma dyrektor w związku ze zmianami w umowach na czas określony

Ten kurs obejmuje:

Dni dostępu

Lekcji

Godziny wykładów video

Wzorcowych dokumentów

Certyfikat ukończenia kursu

Bonusy

Partnerzy

Niezbędnik Dyrektora Szkoły

Prowadzący

Dariusz Skrzyński

Prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli. Właściciel serwisu www.eduprawnik.pl. Prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się obsługą placówek oświatowych oraz wydawców.
Write your awesome label here.

Program kursu

01. Zmiany w umowach o pracę z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi

 1. Nowe elementy w treści umowy o pracę (w tym dla nauczyciela)
 2. Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
 3. Nowe obowiązki związane z umowami na czas określony (również z nauczycielem)
 • Uzasadnienie odmowy zmiany rodzaju umowy o pracę
 • Uzasadnienie i konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • Możliwość przywrócenia do pracy pracownika zatrudnionego na czas określony
  Warsztaty

02. Tworzenie dokumentacji dotyczącej zmian w umowach o pracę

 1. Tworzenie nowej informacji o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela – omówienie na przykładzie
 2. Tworzenie nowej informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika niepedagogicznego – omówienie na przykładzie
 3. Przygotowanie wzorca odpowiedzi odmownej dyrektora związanej z wnioskiem pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na przykładzie nauczyciela

   Przygotowane dokumenty:

 • Informacja o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela
 • Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika niepedagogicznego
 • Odpowiedź pracodawcy na wniosek o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Odpowiedź pracodawcy na wniosek o zmianę umowy o pracę na czas nieokreślony

03. Zmiany w urlopach

 1. Zamiany w urlopach macierzyńskich
 2. Nowości w urlopach rodzicielskich
 3. Zmiany w urlopach wychowawczych
 4. Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
 5. Ochrona pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
 6. Powrót do pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem
 7. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie
  Warsztaty

04. Tworzenie dokumentacji dotyczącej zmian w urlopach

 1. Przygotowanie wzorów przykładowych wniosków dotyczących urlopu opiekuńczego dla nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych

   Przygotowane dokumenty:

 • Wniosek nauczyciela o urlop opiekuńczy
 • Wniosek pracownika niepedagogicznego o urlop opiekuńczy

05. Zmiany w zwolnieniach od pracy

 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (w tym dla nauczyciela) – nowe uprawnienie
 2. Zmiany w dniach wolnych na opiekę nad dzieckiem
  Warsztaty

06. Tworzenie dokumentacji dotyczącej zmian w zwolnieniach od pracy

 1. Przygotowanie wzorów przykładowych wniosków dotyczących korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej dla nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych

   Przygotowane dokumenty:

 • Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 • Wniosek pracownika niepedagogicznego o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

07. Elastyczna organizacja pracy

 1. Elastyczna organizacja pracy pracowników niepedagogicznych
 2. Elastyczna organizacja pracy nauczycieli
  Warsztaty

08. Tworzenie dokumentacji dotyczącej elastycznej organizacji pracy

 1. Przygotowanie wzorów przykładowych wniosków, pism dotyczących korzystania z elastycznej organizacji dla nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych

   Przygotowane dokumenty:

 • Wniosek pracownika niepedagogicznego o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 • Pismo dyrektora w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie elastycznej organizacji
 • Wniosek nauczyciela o obniżenie wymiaru czasu pracy do ukończenia przez dziecko 8. roku życia
 • Pismo dyrektora w sprawie odpowiedzi na wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do ukończenia przez dziecko 8. roku życia

09. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy

 1. Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 2. Korzystanie z uprawnień pracowniczych pod ochroną
 3. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie
 4. Szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 5. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
 6. Nowe zasady udzielania przerw w pracy
 7. Sankcje za łamanie praw pracowniczych
   BONUS

10. Zamiany w dokumentacji pracowniczej

   BONUS

11. Pytania i odpowiedzi

Weź udział w kursie

Karta Nauczyciela 2023 a zmiany w Kodeksie pracy

Zmiany w umowach, urlopach, zwolnieniach

Cena netto : PLN 300

Write your awesome label here.

Dostęp

90 dni do platformy online

Video

4 godziny wykładów, 10 lekcji

Materiały

pakiet wzorcowych dokumentów

Certyfikat

ukończenia kursu